สมาคมตราสารหนี้เตือนบจ.รับมือ“ตั๋วบีอี”ขาดสภาพคล่อง

12 มกราคม 2560
4,954

สมาคมตราสารหนี้เตือนบริษัทจดทะเบียน รับมือ“ตั๋วบีอี”ขาดสภาพคล่อง ควรสำรองกระแสเงินสด เพื่อป้องกันความเสียหายของนักลงทุน

นายธาดา พฤติธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมของการออกตั๋วกู้เงินระยะสั้น หรือบีอี ในปีนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่มีการจัดอันดับเรทติ้ง อาจจะไม่คึกคักมากนักเพราะผลตอบแทนของหุ้นกู้ หรือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เริ่มปรับตัวมากขึ้นทำให้นักลงทุนอาจจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลงและระยะเวลาการลงทุนที่นานกว่า แต่ได้รับผลตอบแทนในระดับที่เท่ากัน

ทั้งนี้ สิ่งที่สมาคมตราสารหนี้มีความเป็นห่วงคือ ที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนจะสามารถออกตั๋วกู้เงิน หรือตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อชดเชยอันเก่าที่หมดอายุได้ง่าย แต่ปัจจุบันจะมีทิศทางที่ทำได้ยากขึ้น 

“ดังนั้นบริษัทจดทะเบียน ควรจะมีกระแสเงินสดเพื่อสำรองในกรณีที่ไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่ เพื่อชดเชยตราสารหนี้เก่าได้ เพื่อป้องกันความเสียหายของนักลงทุน”

สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่จะครบอายุไถ่ถอนในปี 2560 นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 260,344 ล้านบาท โดยในกลุ่มดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ที่มีจัดอันดับเรตติ้ง 60-70 % ของทั้งหมด ซึ่งในการออกขายตราสารหนี้หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีความเข้มงวดจากตัวกลางมากขึ้น หลังจากที่สำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพมากขึ้น

ส่วนภาพรวมการออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนในปี 2560 คาดว่า จะมีการออกตราสารทั้งสิ้น 6 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะมาจากออกหุ้นกู้เพื่อมาชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม และการกุ้เงินเพื่อขยายกิจการ ขณะที่แนวโน้มอัตราผลตอบแทนนั้น จะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น และมีทิสทางผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง