(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.573 บาท/ดอลลาร์

โดย : อ่านแล้ว 454 ครั้ง
  • ภาพ
  • (ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปภาพ :

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (11 ม.ค. 60) อยู่ที่ 35.573 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (10 ม.ค. 60) อยู่ที่ 35.606 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.033 บาท/ดอลลาร์)

Tags : (ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย