ศาลนัดสืบพยานคดียึดทรัพย์ 'แคลิฟอร์เนียว้าว'

11 มกราคม 2560
4,496

ศาลแพ่ง นัดสืบพยานคดียึดทรัพย์ "แคลิฟอร์เนียว้าว" 17ม.ค.นี้ ปปง.แนะผู้เสียหายเร่งยื่นคัดค้าน ก่อนศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) - 11 ม.ค.60 กองสื่อสารองค์กรปปง.แจ้งความคืบหน้าของคดี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CAWOW ว่า ตามที่ประชาชนผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คดีรายบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก (รหัสคดี 0276/2557) ต่อสำนักงาน ปปง.) นั้น

ขณะนี้พนักงานอัยการได้พิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ตามคดีที่ ฟ.42/2559 และกำหนดวันสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและพยานฝ่ายผู้คัดค้านนัดแรกในวันที่ 17 ม.ค.นี้ เวลา 09.00 น.

ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนว่า ยังมีผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวที่ยังไม่ได้ยื่นคุ้มครองสิทธิในชั้นสำนักงาน ปปง. ดังนั้น หากประชาชนผู้เสียหายประสงค์จะขอให้ศาลแพ่งพิจารณาคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย สามารถยื่นคุ้มครองสิทธิได้ก่อนวันที่ 17 ม.ค.นี้ ที่งานเก็บสำนวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุ่มเก็บสำเนาคดีแดงและเอกสาร ชั้น 1 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือสอบถามที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 2541 2420 – 8 ในวันเวลาราชการ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง