ยามาฮ่าสานต่อโครงการร่วมมืออาชีวะศึกษา

30 กันยายน 2559
13,644

มอบรถจักรยานยนต์เพื่อการเรียนการสอนล็อตใหม่ 100 คัน

     บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจำนวน 100 คัน ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้มีความรู้ มีความสามารถ สอดคล้องกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังของชาติในการพัฒนาประเทศตามโครงการความร่วมมือระหว่างยามาฮ่ากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 3 ประการ คือ                   

  1. การเผยแพร่เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าให้กับครูผู้สอน จากวิทยาลัยในสังกัดของ สอศ. ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และได้ทำการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในปี 2557 จำนวน 98 คน และจะดำเนินการจัดอบรมอีก 2 รุ่น ในเดือน ตุลาคมนี้
  2. การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน โดยมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 200 คัน โดยได้ทำการส่งมอบแล้ว จำนวน 100 คัน ในปี 2557 และอีก 100 คัน จะดำเนินการส่งมอบในครั้งนี้
  3. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย และอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้กับนักเรียนนักศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อให้มีทักษะการขับขี่อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ โดยตลอดระยะเวลาความร่วมมือ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย และอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้กับวิทยาลัยในสังกัดของ สอศ. จำนวน 95 ครั้ง มีนักเรียน นักศึกษา ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 11,527 คน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษาฟรี จำนวน 2,827 คัน

     โดยตลอดระยะเวลาของโครงการความร่วมมือ 3 ปี มีมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 19.4 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ในพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ ให้มีความรู้ มีความสามารถ สอดคล้องกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์สมัยใหม่

แชร์ข่าว :
Tags: