คสช.ห่วงสถานการณ์น้ำ เคาะ5ธค.วันดินโลก

13 สิงหาคม 2557
2,429

คสช.ห่วงสถานการณ์น้ำ กำชับทุกภาคส่วนเตรียมการอย่างรอบคอบ เคาะ5ธ.ค.เป็นวันดินโลก

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ นาทอง ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงผลการประชุม คสช.ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. มีความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำของประเทศ ให้เตรียมการอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ การทำแก้มลิง ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ใต้เขื่อน และได้มอบหมายคณะกรรมการบริการจัดการน้ำ เร่งรัดและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยเฉพาะการจัดทำแก้มลิงในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า การทำฝนหลวงถือว่าประสบผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ตามที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ หน.คสช. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนกรณีอาคารก่อสร้างถล่มที่ จ.ปทุมธานี ได้ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการช่วยเหลือ ทั้งเรื่องการค้นหา และการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างดีที่สุด

ในส่วนภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเข้าบริหารเหตุการณ์นั้น หน.คสช.มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติในภาพรวม มีการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบทั้งด้านมาตรฐานและความพอเพียงของเครื่องมือกู้ภัย และอุปกรณ์การช่วยเหลือ รวมทั้งให้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

เคาะวันที่5 ธ.ค.เป็น "วันดินโลก"

นางสาวปัมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงถึงผลการประชุมว่า คสช.เห็นชอบในหลักการให้จัดกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้กรอบงบประมาณพ.ศ.2558 และกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น"วันดินโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น.ส.ปัทมาภรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันดินโลกจะจัดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิด คือ การสนับสนุนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ผ่านองค์ความรู้ด้านต่างๆ และยังเป็นการเผยแพร่พระราชอัฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสืบเนื่องประเทศไทยเป็นผู้ผลักดันข้อเสนอปีดินสากลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ เพื่อให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก กระทั่งมีการรับรองข้อเสนอดังกล่าว ทางคสช.จึงได้อนุมัติกรอบวงเงินตั้งต้นจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง