'อภิชาติ ดำดี'ที่1ส.ว.กระบี่

โดย : อ่านแล้ว 4,040 ครั้ง
  • ภาพ
  • 'อภิชาติ ดำดี'ที่1ส.ว.กระบี่

รูปภาพ :

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สว.กระบี่ ไม่มีอะไรพลิกโผ ดร.อภิชาติ ดำดี นักพูดขวัญใจประชาชน มาอันดับ1 ด้วยคะแนน 70,165 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สว.กระบี่ อันดับที่ 1นายอภิชาติ ดำดี ผู้สมัคร เบอร์ 1 ได้ 70,165 คะแนน อันดับที่ 2 นายแสงชัย วสุนธรา เบอร์ 5 ได้ 24,504 คะแนน อันดับที่ 3 นายสมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ เบอร์ 2 ได้13,666 คะแนน อันดับที่ 4นายวิรัช สี่หมุ่น เบอร์. 7 ได้ 11,680 คะแนน อันดับที่5 นายชำนาญวิทย์ บางทอง เบอร์ 6 ได้1,421 คะแนน อันดับที่ 6นายอดิเรก เอ่งฉ้วน เบอร์ 4 ได้ 827 คะแนน

จาก จำนวน 518 หน่วยเลือกตั้ง จากทั้งหมด 573หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 283,915 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน ( 47.43%) 134,655 คน จำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 292,615 ใบ จำนวนบัตรนอกเขตจังหวัด 390 ใบ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 134,655 ใบ บัตรดี(90.79%) 122,254 ใบ บัตรเสีย (3.49%) 4,696 ใบ บัตรผู้ไม่ประส่งลงคะแนน (5.72%) 7,705 ใบ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 158,350 ใบ

Tags : ส.ว.,กระบี่,เลือกตั้ง