GLOBAL - ซื้อ

16 มกราคม 2557 | โดย บล.เคเคเทรด
1,116

ปัจจัยลบระยะสั้นกดดันราคาหุ้น

คาด SSSG ติดลบ ฉุดกำไรสุทธิ 4Q56 ลด QoQ
เราคาดว่าผลประกอบการ 4Q56 ของ GLOBAL จะอ่อนแอกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนหน้า จากการแข่งขันที่รุนแรงของสาขาในภาคอีสาน ทำให้ยอดขายของสาขาเดิมฉุดให้ SSSG ติดลบ 2% แย่ลงจาก 3Q56 ที่ SSSG ติดลบ 1.3% แม้ว่าจะเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 1 สาขา แต่ยังต่ำกว่าแผนที่จะเปิด 3 สาขา จึงทำให้รายได้ใน 4Q56 เพียงแค่ทรงตัวจาก 3Q56 ขณะที่ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นต่อจากการเปิดสาขาใหม่ ส่งผลให้ Operating margin และ Net profit margin เหลือ 10.2% และ 5.4% ตามลำดับ ทำให้เราคาดว่ากำไรสุทธิจะอ่อนตัวลง 3% QoQ เป็น 192 ล้านบาท

เบื้องต้นมีแผนเปิด 2 สาขาในไตรมาสแรก
GLOBAL จะเปิดสาขาใหม่ 2 แห่งในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ได้แก่ สาขาบ้านตาด และ สาขาลพบุรี ที่เลื่อนการเปิดตัวมาจาก 4Q56 นอกจากนี้ GLOBAL ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างสาขาใหม่อีก 5 แห่งเพื่อเปิดให้บริการในช่วงครึ่งปีแรก แม้ว่าผู้บริหารจะคงแผนเปิดสาขาใหม่ในปีนี้รวม 15 สาขา แต่เรามองว่ามีความเป็นไปได้น้อยแม้ว่าบริษัทจะมีที่ดินในมือพร้อมก่อสร้าง แต่จากอุปสรรคการก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากใช้คนงานของบริษัทเอง โดยเราคาดว่า GLOBAL จะสามารถเปิดได้เพียง 12 สาขาในปี 2557 สำหรับแผนการเร่งเปิดสาขาโดยการ Outsource การก่อสร้างสาขาจะทำให้ต้นทุนสาขาเพิ่มขึ้น 13% จากการสร้างเอง

ราคาหุ้นสะท้อน SSSG ที่ต่ำกว่า GDP
ราคาหุ้น GLOBAL ปรับลงราว 2% จากต้นปี เรามองว่ามีสาเหตุจาก 1) แนวโน้ม 4Q56 ที่แย่กว่าเราและตลาดคาดไว้ และ 2) การแข่งขันที่รุนแรงของสาขาในภาคอีสานและกำลังซื้อลูกค้าต่างจังหวัดบางส่วนได้รับผลกระทบจากโครงการจำนำข้าวจ่ายเงินล่าช้า ทำให้กังวลต่อยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ปีนี้เติบโตต่ำกว่า 10% ซึ่งเป็นเป้าหมายบริษัท การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ SSSG ต่อกำไรสุทธิปีนี้ เราพบว่า SSSG ลดลง 1% จากสมมติฐานที่ 7% จะทำให้กำไรสุทธิลดลงจากเดิมราว 6-7% กรณีปรับ SSG เหลือ 3% ใกล้เคียงประมาณการ GPD ปีนี้ กระทบกำไรสุทธิลดลง 6% จากประมาณการปัจจุบัน และกรณีปรับ SSSG เหลือ 1-2% ต่ำกว่าการเติบโต GDP จะกระทบกำไรสุทธิลดลง 7% โดยกรณี SSSG เหลือ 1% จะมีมูลค่าเหมาะสม 18.70 บาท เทียบกับราคาหุ้น GLOBAL เรามองว่าราคาหุ้นตอบรับความเสี่ยงประเด็นนี้แล้ว

แชร์ข่าว :
เอกสารประกอบ:
Tags: