ต้านนิรโทษกรรม

โดย : อ่านแล้ว 907 ครั้ง
  • ภาพ
  • ต้านนิรโทษกรรม

รูปภาพ :

องค์กรต่อต้านคอรัปชัน ทำการยื่นหนังสือแถลงต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่านวาระ2,3

Tags : ต้านนิรโทษกรรม