ประท้วงราคายาง

03 สิงหาคม 2556
1,901

ผู้ชุมประท้วงราคายางพารายังคงปิดการจราจรบริเวรแยกควนหนองหงส์ ถนนสายเอเชีย ต.ควนหนองหงส์

แชร์ข่าว :
Tags: