ประท้วงราคายาง

3 สิงหาคม 2556
2,026

ผู้ชุมประท้วงราคายางพารายังคงปิดการจราจรบริเวรแยกควนหนองหงส์ ถนนสายเอเชีย ต.ควนหนองหงส์

แชร์ข่าว :
Tags: