ประท้วงราคายาง

3 สิงหาคม 2556
1,936

ผู้ชุมประท้วงราคายางพารายังคงปิดการจราจรบริเวรแยกควนหนองหงส์ ถนนสายเอเชีย ต.ควนหนองหงส์

แชร์ข่าว :
Tags:

คอลัมน์อื่นๆ