กสทช.ออนแอร์ทีวีดิจิทัล30ช่อง5ธ.ค.

24 กรกฎาคม 2556
767

กสทช.ประกาศออกอากาศ"ทีวีดิจิทัล"30ช่องใหม่ กลุ่มธุรกิจ24ช่อง-สาธารณะ6ช่อง ครั้งแรกวันที่5ธ.ค.

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าการมอบใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิทัลให้กับ 4 หน่วยงาน ถือเป็น จุดเริ่มต้นการนำประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล โดยทั้ง 4 ราย ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายใน 4 ปี คือ ปีแรก 50% ปีที่สอง 80% ปีที่สาม 95% และปีที่สี่ 95% โดยส่งเสริมให้แต่ละโครงข่ายมีการใช้ “สิ่งอำนวยความสะดวก” ( infrastructure ) ร่วมกัน ทั้งสถานีส่งหลัก และสถานีเสริม เพื่อลดการลงทุนโครงข่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสัญญาณทีวีดิจิทัล ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตามกำหนดการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล ได้กำหนดกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจน โดยในปีนี้ เดือน ก.ค.นี้มอบใบอนุญาตโครงข่าย 4 ราย และเปิดตัวมาสคอต Digital TV “น้องดูดี” ซึ่งจะใช้ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล

หลังจากนั้นปลายเดือนส.ค. เปิดให้จำนวนหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิทัล (set top box) ระบบ DVB-T2 และจอโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที2 พร้อมกับประกาศราคาค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นการประกาศล่วงหน้า 30 วันก่อนการประมูล หลังจากนั้นต้นเดือน ต.ค. กำหนดให้มีการประมูลทีวีดิจิทัล ประเภทธุรกิจ 24 ช่อง

พร้อมกันนี้วางเป้าหมายให้ ทีวีดิจิทัล ช่องใหม่ ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ รวมจำนวน 30 ช่อง แบ่งเป็นช่องธุรกิจ 24 ช่อง และช่องสาธารณะ 6 ช่อง จากทั้งหมดที่จัดสรร 12 ช่องในกลุ่มสาธารณะ ส่วนช่องอื่นๆ ที่เหลือรวมทั้งทีวีดิจิทัล ประเภทชุมชน จะมีการจัดสรรใบอนุญาตให้ในปีหน้า

แชร์ข่าว :
Tags: