'อัมมาร'อัดจำนำข้าวทุกเมล็ดทุบตลาดส่งออก

3 กรกฎาคม 2556
4,176

"อัมมาร"ชี้จำนำข้าวทุกเมล็ดทำลายอนาคตส่งออกข้าวไทย

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในงานสัมนาทางออกระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย สู่การแข่งขันตลาดโลก จัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ว่าทางออกของอุตสาหกรรมข้าวไทยคือต้องรื้อฟื้นระบบการขายข้าวแบบเก่าที่่ระบบรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลได้ทำลายลงไปเนื่องจากระบบเดิมที่่ทำให้ข้าวไทยได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพจากตลาดโลกมีกระบวนการคัดเลือกข้าวที่่ได้คุณภาพดีอยู่แล้วซึ่งต่างจากระบบของรัฐที่่จำนำข้าวและนำข้าวมาเก็บไว้จนเสื่อมคุณภาพ

"2ปีที่่ผ่านมา ไทยระบายข้าวไม่ได้ส่งออกไม่ได้เพราะบางตลาดเห็นว่าคุณภาพข้าวไทยเสื่อมลง เพราะมีการเก็บข้าวไว้นานเกินไป ดังนั้นทางออกของการขายข้าวและรักษาตลาดข้าว รัฐบาลต้องแกล้งลืมสต็อกข้าว 17 ล้านตันไปเลย แล้วเอาข้าวใหม่ที่่เข้าโครงการไปเสนอขาย จากนั้นค่อยหาทางระบายข้าวที่่เสื่อมคุณภาพออกไปภายหลังซึีงตัองใช้เวลาระบายอีกนานมาก"

นายอัมมาร กล่าวว่า ตลาดข้าวในอนาคตจะแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพข้าวสูงขึ้น ดังนั้นการที่่รัฐบาลเก็บข้าวไว้ในโครงการทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพจึงเป็นการทำลายอนาคตการส่งออกข้าวไทยและสร้างความเสียหายกับห่วงโซ่การผลิตข้าวทั้งระบบ

"เราต้องตื่นจากภวังค์ของคนดูไบได้แล้ว การเก็บข้าวไม่ได้ทำให้เรานำราคาในตลาดโลกได้ ผูกขาดไม่ได้เพราะข้าวไม่ใช่มือถือ เก็บไว้ 2 ปีข้าวก็เน่า" นายอัมมารกล่าว

อย่างไรก็ตาม การระบายข้าวรัฐบาลต้องทำให้โปร่งใส เลิกวิธีการที่่ให้เอกชนแค่ไม่กี่่รายเข้ามาผูกขาด เนื่องจากพิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวในการระบายข้าว และทำให้มีการขาดทุนจำนวนมาก รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่่ื่อลดความเสียหายลง

แชร์ข่าว :
Tags: