bangkokbiznews.com

ข่าวล่าสุด

สรุปมีผู้สมัครชิง สว.กทม. รวม18คน

สรุปมีผู้สมัครชิง สว.กทม. รวม18คน

กกต.กทม.สรุปมีผู้สมัครชิง สว.กทม รวม 18 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในพื้นที่ กทม. ในวันสุดท้าย พบว่ามีผู้มายื่นใบสมัครเพิ่มเติมอีก จำนวน 8 คน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ กกต.กทม. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นพบว่า นายชัยณรงค์ อินธิภาณุวัต ผู้ยื่นเอกสารรายที่ 17 ขาดคุณสมบัติในประเด็นการไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้งรอบที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ทำให้มียอดผู้มายื่นใบสมัครวันสุดท้ายทั้งสิ้น 7 คน และเมื่อรวมยอดผู้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มี.ค. แล้วพบว่ามีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว.กทม. จำนวน 18 คน ได้แก่

1.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อดีตผู้บังคับการปราบปราม, 2.นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 3.นางลีนา จังจรรจา ทนายความและนักจัดรายการทางเคเบิ้ลทีวีฝีปากกล้า, 4.ว่าที่ พ.ต.อาชว์ โครงกาพย์ นักหนังสือพิมพ์โปลิศพลัส, 5.นายอรุณ คนหลัก รองประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.หนองหญ้าปล้อง, 6.นางปิยะสุดา แพ่งสุภา นักวิชาการด้านสตรี, แรงงานและชาติพันธุ์, 7.นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ พนักงานบริษัทเอกชน

8.คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, 9. นายโฆสิต สุวินิจจิต อดีตผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสปริง นิวส์, 10.นายปิยชาติ วีรเดชะ ทนายความ, 11.นายมงคล ประสาทเสรี นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม, 12 นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ รองประธานผู้ประนีประนอม/ผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม, 13. ดร.พรทิพย์ ลยานันท์ อดีตข้าราชการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด กทม., 14.นายมงคล กิมสูนจันทร์ อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ที่เพิ่งพ้นโทษแบนทางการเมือง 5 ปี, 15. ร.อ.พรชัย รัศมีแพทย์ กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในประเทศไทย, 16.นายชาญชัย โกศลธนากุล ข้าราชการบำนาญ, 17.นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี มิชชันนารีอิสระและมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ-จีน และ 18.นายวิทยา จังกอบพัฒนา อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านนายอรรณพ ลิขิติจิตถะ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) เปิดเผยว่าจากนี้ กกต.กทม.จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด ก่อนประกาศรับรองให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสว.กทม. อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบภายใน 7 วัน และจากนั้นในวันที่ 11 มี.ค. กกต.กทม.จะมีการจัดประชุมชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการหาเสียงให้กับผู้สมัครและผู้สนับสนุน ส่วนการชุมนุมทางการเมืองที่มีอยู่ในพื้นที่กทม. คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาเสียงหรือใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน

KT SMS Services