bangkokbiznews.com

ข่าวล่าสุด

'ทวี'ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตเหตุตากใบ

'ทวี'ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตเหตุตากใบ

เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมประชาชนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต 84 รายจากเหตุจลาจลตากใบ ขณะที่ญาติเหยื่อพอใจการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ

ที่หอประชุมบรมราชกุมารี สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ราชการต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจำนวน 84 ราย อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์จลาจลหน้า สภ.ตากใบ เมื่อวันที่25 ต.ค. 2547 ที่ผ่านมา โดยมีนายสามารถ วราดิศัย รอง ผวจ.นราธิวาสนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ปธ.คณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาสและทายาทของผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กกำพร้า จำนวนกว่า 100คนคอยให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรมภายในงานนายหะยียัสตา กาดามูอุสตาสโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนแห่งหนึ่งได้เป็นผู้อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน ก่อนที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่องเลขาธิการ ศอ.บต. จะมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุจลาจลหน้า สภ.ตากใบ จำนวน 53 รายๆละ 1,000 บาท

พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวพบปะประชาชนที่มารอรับพอสรุปใจความได้ว่า ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะบังเกิดขึ้นได้พลังประชาชนเป็นสิ่งสำคัญและถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องมาร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมปักธงสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า เหตุการณ์จลาจลหน้า สภ.ตากใบเจ้าหน้าที่ได้แบ่งให้การช่วยเหลือประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้เสียชีวิต จำนวน 84 รายทางการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วรายละ 3.5 ล้าน ส่วนที่เหลืออีก 4ล้านบาทนั้นจะทยอยมอบให้ ส่วนกลุ่มที่ 2คือกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีปัจจุบันศาลยกฟ้องแล้ว จำนวนเกือบ1,300 รายนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตามกระบวนการให้การช่วยเหลืออยู่และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจนทุพลภาพนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือเช่นกันและให้เร็วๆนี้ทุกรายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้ผู้ได้กระทบเดือดร้อนน้อยที่สุด

หลังจากเสาหลักของครอบครัวได้เสียชีวิตไป และในทุกๆปีของวันที่ 24 ต.ค.จะจัดเป็นวันรำลึกผู้เสียชีวิตเหตุจลาจลหน้า สภ.ตากใบเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตรวมทั้งเป็นการพูดคุยติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในประจำวันที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดหายไปรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเพื่อต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขแบบยั่งยืน

โดยนางเจ๊ะฮามียะห๊ หะยีมะ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 ม.9 ต.ไพรวันอ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งสูญเสียบุตรชายคือ นายการียา หะยีมะไปในเหตุจลาจลหน้า สภ.ตากใบ เปิดเผยว่า ดีใจที่รัฐบาลได้คืนศักดิ์ศรีให้กับคนตากใบที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นโจรสามารถเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจแถมดีใจที่ทางรัฐบาลสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราที่ดีใจที่สุดคือเจ้าหน้าที่เป็นมิตรกับพวกเรามากขึ้นหลังจากรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายให้การเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจลหน้าสภ.ตากใบต่อมาก่อนที่จะเสร็จสิ้นพิธีการนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ปธ.คณะกรรมการอิสลามจ.นราธิวาส ได้ขอดูอาร์ร่วมกับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุจลาจลหน้า สภ.ตากใบ

KT SMS Services