bangkokbiznews.com

ข่าวล่าสุด

คนพลัดถิ่นค้านกม.ฉบับมท.ไม่ตรงเจตนารมณ์เสนอครม.พรุ่งนี้

คนไทยพลัดถิ่นร้องนำกฎหมายฉบับเครือข่ายร่วมร่างเป็นกฎกระทรวงแทน เล็งรุกทำเนียบต่อวันพรุ่งนี้

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นกว่า 40 คน จากจ.ชุมพร จ.ระนอง และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมายังกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับชูป้ายคัดค้านร่างกฎกระทรวงที่ตัดสิทธิในการขอพิสูจน์สิทธิของคนไทยพลัดถิ่น พร้อมกับยอ่านแถลงการณ์ซึ่งระบุว่า กระทรวงมหาดไทยพยายามบิดเบือน ซ่อนเร้นเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงที่ริดรอนสิทธิ ปิดโอกาสและตัดสิทธิการขอพิสูจน์ตัวตนของคนไทยพลัดถิ่น

พร้อมทั้งระบุว่ากฎกระทรวงฉบับที่กระทรวงมหาดไทยจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ครม.เห็นชอบในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.) ไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์แห่งพรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 เพราะได้ปฏิเสธสิทธิที่จะขอรับรองสถานะคนไทยพลัดถิ่น ที่พลัดหลงไปถูกบันทึกในทะเบียนประวัติประเภทอื่น ทั้งที่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิของคนเชื้อสายไทยที่ควรจะกลับมามีสิทธิในสัญชาติโดยการเกิด ทั้งนี้ การบันทึกผิด หรือตกสำรวจ เป็นผลพวงมาจากการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไม่ใช่ความผิดของคนไทยพลัดถิ่น จึงไม่ควรปิดโอกาสการขอพิสูจน์ว่าพิสูจน์การเป็นคนไทยพลัดถิ่นอีก

นอกจากนี้ กฎกระทรวงยังระบุว่า ผู้ขอต้องมีหลักฐานแสดง ซึ่งน่าเชื่อถือได้ว่าไม่มีสัญชาติของปะเทศอื่น ซึ่งเป็นการแสดงถึงการผลักภาระการพิสูจน์ที่เกินสมควรให้คนไทยพลัดถิ่นผู้ยื่นคำขอ ทั้งที่ควรเป็นภาระของหน่วยงานราชการ ที่สามารถทำได้อยู่แล้ว โดยแกนนำคนไทยพลัดถิ่นระบุว่า หากรัฐบาลเลือกพิจารณาร่างก”กระทรวงมหาดไทย ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ร่างฝ่ายเดียว จะทำให้คนไทยพลัดถิ่นมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยมีราว 200 คนเท่านั้น จากเครือข่ายทั้งหมดกว่า 4,000 คน

ในท้ายแถลงการณ์ยังได้ระบุถึงข้อเสนอให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งให้มีการประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อให้เกิดข้อยุติ โดยการใช้ร่างกฎกระทรวงของเครือข่ายมาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบและดำเนินการตามขั้นตอนในการออกกฎกระทรวงต่อไป เพื่อเคารพต่อเจตนารมณ์แห่งพรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 โดยในวันพรุ่งนี้ จะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำแถลงการณ์ดังกล่าวมอบให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

 

KT SMS Services