กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ไฮเนเก้นถือหุ้นAPB 44.6หลังซื้อจากเทมาเส็ก

    ไฮเนเก้น เพิ่มการถือครองหุ้น APB 44.6% โดยซื้อหุ้นจากบริษัท เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

    467212 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/467212/

    แสดงความคิดเห็น