กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • นักวิชาการประเมิน 1 ปีรัฐบาล

    รัฐบาลมีเสถียรภาพในการดำเนินนโยบายแต่ไม่สามารถคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นในภูมิภาคได้เนื่องจากปัญหากาารคอร์รัปชั่น

    465875 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/465875/

    แสดงความคิดเห็น