กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ผู้บริหารเฟซบุ๊คลาออกอีก 3 คน

    ผู้บริหารเฟซบุ๊คลาออกอีก 3 คน ทําให้จํานวนของผู้บริหารระดับสูงที่ลาออกเพิ่มเป็น 5 คนแล้ว นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

    465586 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/465586/

    แสดงความคิดเห็น