กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ชุมชนเก่าแก่กับสังคมใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง

    วิถีของสังคมอาจเปลี่ยนไป แต่ความเป็นมนุษย์ไม่อาจเปลี่ยนแปลง ชาวชุมชนเวิ้งนาครเขษมเรียกร้องขอเช่าพื้นที่เดิม ห่วงโดนทุบทําลาย

    465125 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/465125/

    แสดงความคิดเห็น