กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • สมัชชาใหญ่ยูเอ็นประณามซีเรีย

    สมัชชาใหญ่ยูเอ็น มีมติด้วยเสียงท่วมท้น ประณามซีเรียที่ปราบปรามกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลอย่างหนัก

    464877 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/464877/

    แสดงความคิดเห็น