กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • "พอล ครุกแมน"แนะอียูรวมเป็นหนึ่งป้องเงินยูโร

    พอล ครุกแมน เน้นยํ้าความสําคัญในการรวมยุโรปเป็นหนึ่งเดียวแบบสหรัฐ

    464460 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/464460/

    แสดงความคิดเห็น