กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • อินเดียไฟดับ 2 วันติดลามไปตะวันออก

    อินเดียเผชิญไฟดับติดต่อกัน 2 วัน ประชาชนกว่า 620 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้

    464457 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/464457/

    แสดงความคิดเห็น