กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ประธานสภาอุตสาหกรรมเผยเจรจา ไทย - พม่า

    คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงรายละเอียดการประชุมระหว่างประธานาธิปดีเมียนมาร์กับเอกชนไทย

    463282 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/463282/

    แสดงความคิดเห็น