กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • อาหม่องโทรศัพท์ไทย หัวใจอาเซียน

    มีเดีย อินฟินิตี้ ปล่อยหมัดเด็ด เจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง ผลิตโทรศัพท์มือถือ 5 ภาษา 'อาหม่อง' สนองความต้องการของแรงงานต่างชาติในไทย

    463270 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/463270/

    แสดงความคิดเห็น