กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ธารน้ำแข็งกรีนแลนด์แตก

    ธารน้ำแข็งกรีนแลนด์แตกกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งใกญ่กว่าเกาะแมนฮัตตัน 2 เท่า

    462640 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/462640/

    แสดงความคิดเห็น