กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • อยากให้เรามีแต่ข้อดี อย่างยั่งยืน

    ทุกคนไม่มีใครที่มีข้อดีอย่างสมบูรณ์แบบ แต่เราสามารถสร้างข้อดีแบบยั่งยืนได้ ด้วยแนวคิดของ 'รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช'

    462443 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/462443/

    แสดงความคิดเห็น