กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ผู้บริโภคจีนหมดความต้องการสินค้าหรู

    มาตรการภาครัฐ ประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัว สกัดแรงซื้อสินค้าหรูในจีน

    462247 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/462247/

    แสดงความคิดเห็น