กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • หอการค้าเสนอรัฐเพิ่มสิ นค้าควบคุม

    หอการค้าไทยให้คะแนนแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์7เต็ม10เชื่อเงินเฟ้อปีนี้ยังอยู่ในกรอบ3.3-3.8% จี้รัฐสร้างความชัดเจนนโยบายคุมราคาสินค้า

    461404 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/461404/

    แสดงความคิดเห็น