กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • อู่ตะเภา แท้งเพราะการเมืองจุ้น ตอน 2

    พ.อ. ธีรนันท์ นันทขว้าง นักวิชาการด้านความมั่นคงระบุกรณี นาซา ยกเลิกขอให้ฐานทัพเรืออู่ตะเภา ฝ่ายการเมืองควรถอยจากเรื่องวิทยาศาสตร์

    459686 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/459686/

    แสดงความคิดเห็น