กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • อภิมหานคร ทำเลทอง

    กรุงเทพฯที่เป็นเมืองโตเดี่ยว กำลังจะเกิดปรากฏการณ์สำคัญนั่นคือ การเติบโตที่เชื่อมสู่ปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เรียกว่า อภิมหานคร

    459145 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/459145/

    แสดงความคิดเห็น