กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ความไม่มั่นคงของรัฐบาล'ยิ่งลักษณ์'

    ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปและปัญหาการเมืองในรัฐสภาทั้งเรื่องแก้รธน.และพ.ร.บ.ปรองดองส่งผลต่อสถานะภาพของรัฐบาล

    459043 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/459043/

    แสดงความคิดเห็น