กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • สภาสมัยสามัญนิติบัญญัติผลาญงบพันล้าน-ผ่านกฎหมายไม่กี่ฉบับ

    การประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติปิดสมัยประชุมวันที่ 19 มิ.ย.โดยมีกฎหมายสำคัญค้างการพิจารณาจำนวนมาก

    457369 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/457369/

    แสดงความคิดเห็น