กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • เอชเอสบีซีชี้น้ำสะอาดกระตุ้นเศรษฐกิจ

    ผลการศึกษาของเอชเอสบีซีพบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่

    456724 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/456724/

    แสดงความคิดเห็น