กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ชาวอาร์เจนตินาประท้วงรัฐบาลบริหารแย่

    ชาวอาร์เจนตินานับพันชุมนุมต้านรัฐบาลบริหารแย่ ขณะปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมหยั่งรากลึก

    456000 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/456000/

    แสดงความคิดเห็น