กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งภาคการเกษตรไทย

    ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ร่วมถกหาแนวทางแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฎิบัติ และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งภาคการเกษตรไทย

    454819 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/454819/

    แสดงความคิดเห็น