จุดประกาย วรรณกรรม
ปีที่ 16 ฉบับที่ 6435
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ปกวรรณกรรม
เรื่องจากปก
ชีวิตการ์ตูน
โรงเรียนนักเขียนน้อย
ธุรกิจบนกองกระดาษ
เส้นทางนักเขียน
ประกายกวี
รอยเท้าของกาลเวลา
อะไร-ที่ไหน
เรื่องสั้นไทย
ครูของแผ่นดิน
หนังสือคือโลก
หนังสือกับเงินตรา
หนังสือในใจคน
ชวนอ่าน
พรานอักษร
อดีตบรรณาธิการบันทึก
Bestseller
ผู้มาเยือน
เบื้องหลังโต๊ะบก.
การร่ายรำของความคิด
บทกวีต่างแดน
ปรัชญาเปื้อนหมึกครูของแผ่นดิน

วรรณกรรมที่หลากหลายของ จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

ถวัลย์ มาศจรัส

ปัจจุบัน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา รับราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบุคคลสำคัญทางด้านภาษาและวรรณกรรมอีกคนหนึ่งของเมืองไทยที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางด้านวรรณกรรมไว้อย่างหลากหลาย

จักรกฤษณ์ เกิดในกรุงเทพฯ หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้ว ก็ศึกษาต่อวิชาการศึกษาชั้นสูง สาขานาฏศิลป์ ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศึกษาต่อในอีกหลายสถาบันและจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2549 นี้

จักรกฤษณ์เกิดในครอบครัวครู จึงได้รับการปลูกฝังในเรื่องการอ่านมาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตำนาน และวรรณคดี ต่างๆ สิ่งที่เติมประสบการณ์และโลกทัศน์อย่างสำคัญในการเป็นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมให้แก่จักรกฤษณ์ก็คือการท่องเที่ยว

ในวัยเด็กเขาท่องเที่ยวทัศนศึกษาไปกับบิดามารดา พร้อมกับฟังเรื่องราวจากคำบอกเล่าของบิดาที่เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์อย่างลุ่มลึก ในขณะที่มารดาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยก็จะปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในหลากหลายมุมมองไปพร้อมๆ กัน

ความประทับใจในเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ ทำให้จักรกฤษณ์อ่านหนังสือ 'สี่แผ่นดิน' จากบทประพันธ์ของ พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช มาอ่านจนจบในขณะที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น

นอกจากการอ่าน จักรกฤษณ์ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้เรื่องการรำ การเล่นโขนมาแต่เยาว์วัย เรียนรู้เรื่องราวในวรรณคดีไทยก็จากการชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติ แล้วยังศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนนาฏยศิลป์ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม และได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ติดตามชมละครสมภพ จันทรประภา ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศเป็นรายการสุดท้ายของทางสถานีโทรทัศน์ได้

แรงบันดาลใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่ครอบครัวชื่นชมผลงานของ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทำให้มีโอกาสไปชมการแสดงจากผลงานของ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อยู่บ่อยๆ เช่น ละครเรื่อง ราโชมอน นอกจากนี้การที่ครอบครัวบอกรับนิตยสาร ชาวกรุง ให้อ่านก็ยิ่งเพิ่มแรงบันดาลใจอันมหาศาลให้แก่จักรกฤษณ์ยิ่งนัก

ภูมิปัญญาสั่งสมด้านวรรณกรรมในตัวของจักรกฤษณ์ยังได้รับมาอีกหลายทาง แม้แต่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เขาฟังด้วยความประทับใจ

เมื่อภูมิปัญญาตกผลึก เขาก็เริ่มสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างหลากหลาย ตั้งแต่การเขียนหนังสือเกี่ยวกับท้องถิ่น เรื่อง ขอนแก่น, การเขียนบทละครเรื่องสี่แผ่นดินและซูสีไทเฮา, กาญจนาภิเษกอนุสรณ์, บทละครแปล มหาภารตะ, ยามบพิตรเผยแผ่พระกรุณา, รินรสพระธรรมแสดงแสงส่องใจ, บทสำหรับแสดงและบทสำหรับอ่านเรื่องพระมหาชนก, วรรณกรรมการแสดง, วรรณกรรมแปรรูป, บทละครโทรทัศน์เรื่องอิเหนา ผลงานการกำกับการแสดงและผลงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานอีกเป็นจำนวนมาก

จักรกฤษณ์ได้รับรางวัลที่เกี่ยวเนื่องจากภาษาและวรรณกรรมมาตั้งแต่เรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับรางวัลการแข่งขันแต่งสักวากลอนสด ได้รับพระราชทานทุนวิจัย บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์ ทุนภูมิพลรางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา รางวัลประกวดเรียงความในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นบุคคลดีเด่นของโลก รางวัลการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา รางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช รางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอจารึกผลงานของ 'จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา' ไว้เป็นตำนานสำคัญ ในความเป็นครูของแผ่นดินให้ปรากฏไว้ในตำนานของแผ่นดิน (วรรณกรรม) ของไทย 0About Us I Suggestion I Site Map I GetThaiFont | Contact Us I Privacy Policy

copyright @ NKT NEWS CO.,LTD. All Right Reserved, Contact us : ktwebeditor@nationgroup.com