กรุงเทพธุรกิจ

PR Center : HR Movement

ข่าว PR ย้อนหลัง

เลือกวันที่ ที่ต้องการดูข่าวย้อนหลัง :

เลือกวัน

เลือกปฎิทินข่าว

HR Movement

แนะนำผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคนใหม่ที่อมารี ภูเก็ต
โรงแรมอมารี ภูเก็ต แต่งตั้ง มร. ลูซ เออร์มาธิงเกอร์ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Award

อาจารย์ดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่น จากกองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ : 25 เมษายน พ.ศ. 2557

advertisement

advertisement