กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

อินเตอร์เทค ตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะองค์กรรับรองมาตรฐาน

TOOLS

องค์กรรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO P&C รายแรกในมาเลเซียและทั่วโลก

         อินเตอร์เทค ผู้ให้บริการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยแก่อุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก มีความภูมิใจที่จะประกาศความสำเร็จในฐานะองค์กรแรกในมาเลเซียและทั่วโลกที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ออกใบรับรอง (Accredited Certification Body) ภายใต้หลักการและเกณฑ์กำหนดสำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO P&C)

         Swadesh Bose กรรมการผู้จัดการของอินเตอร์เทค มาเลเซีย กล่าวว่า “น้ำมันปาล์มเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดของมาเลเซียมาโดยตลอด ในฐานะองค์กรรับรองคุณภาพอิสระรายแรกที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบในมาเลเซีย เราตั้งตารอที่จะขยายบริการด้านการพัฒนาความยั่งยืน และความได้เปรียบด้านหุ้นส่วนเศรษฐกิจไปยังลูกค้าของเรา”

         หลักการและเกณฑ์กำหนด (P&C) ของมาตรฐาน RSPO สำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (ซึ่งรวมถึงดัชนีชี้วัดและคู่มือ ฉบับปรับปรุงเดือนเมษายน 2556) เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนทั่วโลก โดยผู้ผลิตน้ำมันปาล์มจะได้รับการประเมินในเบื้องต้นสำหรับการขอใบรับรองมาตรฐาน RSPO P&C ที่เข้มงวด ผู้ที่ได้รับการรับรองจะต้องได้รับการตรวจประเมินประจำปีเพื่อต่อใบรับรอง และจะมีการประเมินครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากครบห้าปี

         Hanny Widjaja ผู้อำนวยการกลุ่มประกันธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินเตอร์เทคกล่าวว่า “อินเตอร์เทคมีการพัฒนาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงคุณภาพตลอดกระบวนการทางธุรกิจ การได้รับการรับรองในครั้งนี้จะยิ่งเพิ่มความมุ่งมั่นให้กับเราในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและการทำตามข้อกำหนดสำหรับลูกค้า”

         The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มอย่างอย่างยั่งยืนผ่านมาตรฐานระดับโลกที่น่าเชื่อถือและข้อผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน แนวทางเหล่านี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นๆได้อีกด้วย

         การร้องเรียนเกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับการรับรองโดยบุคคลที่สาม ผู้ผลิตที่เป็นสมาชิก RSPO ที่สนใจขอรับใบรับรองในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ RSPO จากหน่วยงานรับรอง (Certification Body: CB) สำหรับมาตรฐานดังกล่าว

         - จบ -

         เกี่ยวกับบริการด้านอาหารของอินเตอร์เทค

         ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรับรองของอินเตอร์เทคได้ที่

         - http://www.intertek.com/food/roundtable-sustainable-palm-oil-rspo/
         - http://www.intertek.com/certification/
         - http://www.intertek.com/auditing/food-safety/

         เกี่ยวกับ อินเตอร์เทค

         อินเตอร์เทคเป็นผู้ให้บริการรับรองคุณภาพแก่อุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก ตั้งแต่การตรวจสอบ ทดสอบ ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ไปจนถึงการประกันคุณภาพ ให้การรับรองระบบงาน และออกใบรับรอง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และทรัพย์สินของลูกค้า อินเตอร์เทคคือผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยเครือค่ายห้องปฏิบัติการการทดสอบและสำนักงานมากกว่า 1,000 แห่ง และจำนวนพนักงานมากกว่า 36,000 คนในกว่า 100 ประเทศ อินเตอร์เทคสนับสนุนความสำเร็จในตลาดโลกของบริษัทต่างๆ โดยช่วยให้ลูกค้าตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้งานในด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน ผลการดำเนินงาน จริยธรรม และความพึงพอใจในทุกตลาดทั่วโลกได้อย่างแท้จริง

advertisement

advertisement

advertisement