กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ“Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”

ดร. สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ภาพประกอบข่าว
TOOLS

โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3,000 โรง แห่สมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน สอร.

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)หรือ TK park  เผยโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศกว่า 3,000 โรง พร้อมใจกันสมัครเข้าร่วมโครงการ“Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”  ซึ่งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การอ่านของเด็กไทยครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ  คาดสามารถกระตุ้นการอ่านให้กับเด็กไทยกว่า 150,000 คนในปีการศึกษา 2556  นี้  ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 

ดร. สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)   กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park   ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 

โดยมุ่งเน้นรณรงค์ส่งเสริมการอ่านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และใช้การประกวดเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ พร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

“ หลังจากเปิดรับสมัครโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และปิดรับสมัครไปเมื่อ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา  มีโรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากกว่า 3,000 โรงเรียน  ซึ่งถือได้ว่า โครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ครั้งนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การอ่านของเด็กไทยครั้งยิ่งใหญ่  โดยมีจำนวนเด็กไทยไม่น้อยกว่า 150,000 คนในปีการศึกษา 2556  ได้รับการกระตุ้นด้านการอ่านอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ”

ทั้งนี้ ดร.สิริกร ยังกล่าวด้วยว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ โครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

นอกจากเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน แล้ว โครงการฯ ยังได้จัดเป็นการประกวดเฟ้นหา“สุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน” อีก โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 150 คน) ขนาดกลาง (มีนักเรียน 150-300 คน) ขนาดใหญ่  (มีนักเรียน 300คนขึ้นไป)

โดยการตัดสินแบ่งเป็น  4   ระดับโดยแยกตามขนาดกลุ่มของโรงเรียน  เริ่มจากระดับเขต (สพป.), ระดับจังหวัด, ระดับเขตตรวจราชการ และสุดท้ายการตัดสินในระดับประเทศ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกมากลุ่มละ 13 โรงเรียน  (ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน  และนำผลงานการส่งเสริมการอ่านของ 39 โรงเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกหา“สุดยอด

โรงเรียนรักการอ่าน” กลุ่มละ 3 รางวัล โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่1 เป็นสุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ สำหรับรางวัลที่ 2  รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร และที่ 3 รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากนี้ยังมีเกียรติบัตร  ป้ายประกาศและเงินรางวัลมอบให้กับโรงเรียน 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท 19 มีเดีย จำกัด  ยุพา  สดแสงสุก 086 888 2323 ,จิดาภา ประมวลทรัพย์ 081 817 7153

งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(มหาชน)

โทร. 02-257-4300 ต่อ 241,245

อรณัฐรัฐ  หล่อศรีศุภชัย 081 9010555 , สิริวรรณ  รัตนมงคลธัญ 089  448 8809

โทรสาร 02-257-4332  ,www.tkpark.or.th / facebook : tkparkclub