กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เปิดประสบการณ์ฝึกงานแนวใหม่กับหลักทรัพย์บัวหลวง

ภาพประกอบข่าว
TOOLS

หลักทรัพย์บัวหลวง ออกแบบหลักสูตรนักศึกษาฝึกงานใหม่ ได้ทดลองทำงานในสถานการณ์จริง ยังได้ฟังการบรรยายจากพี่ ๆ ในทุกสายงานหลักทรัพย์

 

หลักทรัพย์บัวหลวง ออกแบบหลักสูตรนักศึกษาฝึกงานใหม่ นอกจากได้ทดลองทำงานในสถานการณ์จริง ยังได้ฟังการบรรยายจากพี่ ๆ ในทุกสายงานหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน และจบโปรแกรมการฝึกงานด้วยกิจกรรม CSR ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ภายในให้กับพี่ ๆ พนักงานทั้งบริษัทฯ

ในปีนี้ หลักทรัพย์บัวหลวง ได้เริ่มใช้หลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาฝึกงาน มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาฝึกงานได้มีส่วนร่วมศึกษาดูงานในแผนกต่าง ๆ พร้อมจัดพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รู้โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบข่ายงานของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งน้อง ๆ ฝึกงานยังได้เข้าคลาสเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นเดียวกับพี่ ๆ พนักงานของบริษัทฯ

นอกจากความรู้และทักษะการทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว ผู้บริหารบริษัทฯ ยังให้โอกาสเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนการทำงานเป็นทีม โดยมอบโจทย์ท้าทายความคิดให้พวกเขาจัดกิจกรรม CSR ภายในบริษัทฯ ขึ้น 1 โครงการ เป็นการทิ้งทวนก่อนที่พวกเขาจะกลับไปศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย  สำหรับโครงการที่น้อง ๆ ทั้ง 9 คนได้ร่วมกันระดมสมองคิดและลงมือทำคือ กิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า “Bualuang Jogging Rally”  ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานพระรูป ร.6 สวนลุมพินี

นายพัชรพล ลิมป์โต๊ะสุวรรณ หรือน้องโก้ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียนและผู้ริเริ่มโครงการนี้ ได้เล่าให้เราฟังว่า จากโจทย์คือ ให้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานช่วยกันคิดและจัดทำโครงการ CSR ภายในองค์กร ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน พวกผมคิดว่า การนั่งทำงานในออฟฟิศเป็นเวลานานทุกวัน ส่งผลให้เกิดความเครียดและเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ Jogging Rally ชวนพี่ ๆ มาวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยครับซึ่งโครงการนี้มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ในฐานะประธานชมรม CSR ของบริษัทฯ  ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า พวกเราอยากเปิดโอกาสและมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาสองเดือนกว่า ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ อยากเห็นนักศึกษาที่มาฝึกงานกับเราได้ลองทำโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีในตำราในห้องเรียนของพวกเขา เราไม่ได้อยากให้พวกเขาได้แต่วิชาชีพกลับไป แม้ว่าจะเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่สำหรับพวกเขา ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกบทเรียนหนึ่ง และหลักทรัพย์ บัวหลวงจะเปิดโอกาสดี ๆ แบบนี้ให้กับนักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อไป ได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ๆ  ถือว่าเป็นศักราชใหม่ของนักศึกษาฝึกงานที่จะมาฝึกงานกับเรา

สำหรับนักศึกษาฝึกงานทั้ง 9 คนนี้ พวกเขาบอกเราว่า ประสบการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการหยิบยื่นโอกาสของผู้ใหญ่ใจดี นอกจากความรู้และทักษะการทำงานที่ได้รับ พวกเขายังได้สัมผัสชีวิตของคนวัยทำงาน ได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานผ่านกิจกรรมที่พวกเขาคิด และที่สำคัญ ทำให้พวกเขารู้ว่าทุกความคิดเป็นไปได้ ถ้าลงมือทำ