กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

CEO ECONOMIC OUTLOOK 2013

TOOLS

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2556

 

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ร่วมถ่ายรูปกับวิทยากรจากภาคธุรกิจต่างๆ ที่เข้าร่วมงานสัมมนา CEO  ECONOMIC  OUTLOOK 2013 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าปี’56 กับ  6 เซียน”

โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2556 และการเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  ณ ห้องศศินทร์ ฮอลล์   อาคารศศปาฐศาลา

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศิริลักษณ์ สุจริตตานนท์ (แอน) Asst. Chief of Public Relations โทร 02-218- 3853-4 หรือ   081 696 5300

E-mail: sirilak.sujarittanonta@sasin.edu

แพรวทิพย์  ด่านวราวิจิตร   PR&Marketing  Coordinator โทร. 02-218- 4001-9  ต่อ 188   หรือ 081 808 5910

 E-mail:praewthip.danwarawijitr@sasin.edu 

advertisement

advertisement

advertisement