กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ไอร่า จัดสัมมนา QIQP Program เรื่อง The Psychology of Investing 6

TOOLS

การปรับพอร์ตการลงทุนให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง โดยใช้วิชาจิตวิทยาการ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

 

บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน) จัดสัมมนา QIQP Program เรื่อง The Psychology of Investing 6
 

: การปรับพอร์ตการลงทุนให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง โดยใช้วิชาจิตวิทยาการ

: อาการจิตเวชจากการลุงทุน Risk Aversion Phobia(อาการกลัวความเสี่ยง)สาเหตุของความล้มเหลวจากการลงทุน

: ทิศทาง SET INDEX ,ทองคำ ,น้ำมัน ถึงกลางปี 2556

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30-17.30 น.

ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม(ชั้่น2) อาคาร 9 บมจ.ทีโอทีต(ถนนแจ้งวัฒนะ)

วิทยากร : คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ - รองกรรมการผู้จัดการ

สำรองที่นั่งได้ที่ : 0-2684-8888 ต่อ 8867-8 และเวบไซต์ www.aira.co.th(สำรอง1,000 ที่นั่ง)

 

advertisement

advertisement

advertisement