กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เหมราชฯ บริจาคน้ำ แก่ อบต.ตาสิทธิ์ และอบต.ปลวกแดง

TOOLS

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงได้บริจาคน้ำให้แก่ชุมชนในทั้ง 2 ตำบล

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงได้บริจาคน้ำให้แก่ชุมชนในทั้ง 2 ตำบลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะความแห้งแล้ง

 

 

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ จำกัด

คุณไพลิน บูรณะมิตรานนท์ / คุณกรณิการ์ พีรานนท์

โทร. 0-2314-6877-9  โทรสาร 0-2318-8847

www.hemaraj.com 

advertisement

advertisement

advertisement