กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการ “การศึกษาสู่อาเซียน”หอการค้านนทบุรี

TOOLS

ศศินทร์ดันโครงการ “การศึกษาสู่อาเซียน”หอการค้านนทบุรี

 

ผศ.ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษาโครงการศศินทร์สู่อาเซียน และดร.รัตติมา มุกดาอนันต์ ผู้อำนวยการโครงการศศินทร์สู่อาเซียน  ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาสู่อาเซียน”เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยและพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมี นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  ให้การต้อนรับ

 

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศิริลักษณ์ สุจริตตานนท์ (แอน) Asst. Chief of Public Relations โทร 02-218- 3853-4 หรือ   081 696 5300

 E-mail: sirilak.sujarittanonta@sasin.edu

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร ผู้ประสานงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด โทร. 02-218- 3852 หรือ 081 808 5910

 E-mail:Praewthip.danwarawijitr@sasin.edu

advertisement

advertisement

advertisement