กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมภูมิใจตัวแทนไทยสมุทรรับรางวัล NAA

ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมภูมิใจตัวแทนไทยสมุทรรับรางวัล NAA

TOOLS

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิมพา คร้ามมี ผู้จัดการขาย สาขากงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณวุฒิยอดเยี่ยมแห่งชาติ

 

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด “เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป” โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณศุภกร  หลวงผิวเดช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ภาคเหนือ 7 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิมพา คร้ามมี  ผู้จัดการขาย สาขากงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณวุฒิยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA : National Agents of the Year Awards) ประจำปี 2554

ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติตัวแทนที่สร้างผลงานขายยอดเยี่ยมสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวแทนประกันชีวิต ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ 

advertisement

advertisement

advertisement