กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

คุณหญิงแสง​เดือน ณ นคร เป็นประธาน​เปิดโชว์รู​มเฟอร์นิเจ​อร์เอาท์ด​อร์แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุด​ในประเทศไท​ย

TOOLS

โชว์รู​มเฟอร์นิเจ​อร์เอาท์ด​อร์แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุด​ในประเทศไทย

 

 

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร  เป็นประธานเปิดตัวโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์เอ้าท์ดอร์แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมี เจน วิภวพาณิชย์ ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ฮาวายไทย วิวัฒน์-อลิสา วิภวพาณิชย์ ปานจิตต์วิภวพาณิชย์ วิลาวัณย์ ลีละยุวพันธ์ วิชัย วิภวพาณิชย์ คอยให้การต้อนรับยุพิน วีรานุวัตติ์ และเจนนิเฟอร์ คิ้ม ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ โชว์รูมฮาวายไทย สาขาเพชรพระราม 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด โทร 02-2842662 www.kanokratpr.com

advertisement

advertisement

advertisement