กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก มอบโล่ แก่ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นให้การสนับสนุนกองทัพบกตลอดปีที่ผ่านมา

TOOLS

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก มอบโล่ คุณ นงค์นาถ ห่านวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก มอบโล่ แก่ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น โดย คุณ นงค์นาถ ห่านวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบเพื่อประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนกองทัพบกตลอดปีที่ผ่านมา ในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก "
 
 

 

 

 

ชัยภัทร วีราสา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
02-338-3600
081-617-0603

advertisement

advertisement

advertisement