กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
อำนาจของชนชั้นนำในสังคม - 
อำนาจและพลังการขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญๆ ทุกวันนี้ ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเบื้องหลังของวาทกรรมต่างๆ ที่เห็นเป็นประจักษ์ในสังคม
ตรุษจีนปีนี้ มาช่วยกันภาวนาให้เศรษฐกิจจีน.. อย่าป่วย !! - 
ในเวลานี้ ดูเหมือนว่าโลกของเรากำลังเสี่ยงต่อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยู่

advertisement

advertisement

-->

advertisement