กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
รัฐแห่งความกลัว : สุดยอดกลยุทธ์คอร์รัปชัน - 
ท่านผู้อ่านหลายคนอาจเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า "Republic of Fear" ของนาย Kanan Mikiya นักวิชาการชาวอิรัก
บทเรียนค่าโง่ คลองด่าน : ค่าโง่ของคนสุจริต - 
หน้าข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปรากฏข่าวที่น่าสนใจที่ระบุถึงความคืบหน้าในกรณีการทุจริต
แนวนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ - 
บทวิพากษ์ของ Joo-Cheong Tham ใน Money and Politics : The Corrosive Effect of Money on Politics in Australia ปี 2010 ได้ให้แนวคิดที่สำคัญ
เทคนิคของการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้าง - 
ว่าด้วยเทคนิควิธีของการคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ ที่นักฉ้อฉลนิยมทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของวิธีการคอร์รัปชัน
บทส่งท้ายภูมิคุ้มกันคอร์รัปชันปี พ.ศ. 2553 - 
ถ้าข้อมูลของผมไม่ผิด ผมคิดว่าบทความที่จะนำเสนอชิ้นนี้ น่าจะเป็นบทความที่ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งสุดท้ายในรอบปี พ.ศ. 2553
พฤติกรรมทางเพศในปัจจุบัน ปัญหาและการจัดการ - 
ซ้อเจ็ด แฉ "สเตฟานเป็นโรคติดอ่าง" ข่าว "นักศึกษาขายบริการ" ข่าว "ท้องก่อนวัยอันควร" ข่าว "ดาราดังแอบทำแท้ง"
การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย - 
ปรัชญาเบื้องหลังการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันของผู้ที่สนใจในประเด็นของพฤติกรรมการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งหมดก็คือ...
นักการเมืองฉ้อฉล อาชญากรรมคอเชิ้ตขาวกับความเสียหายต่อรัฐ - 
ปัญหาอาชญากรรม ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมดาของทุกสังคม ซึ่งอาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบความซับซ้อนสังคมนั้นๆ
ระบบพวกพ้อง - 
ทัศนคติของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่มักจะมอง "ระบบพวกพ้อง" เป็นด้านลบ
เหลียวหลังแลหน้า "บริการการเมือง" - 
บนถนนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของไทยซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลากหลายชั่วอายุคน เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการพัฒนาของประเทศ
การฉ้อฉล อธรรมาภิบาล ในวิสาหกิจบาปของรัฐ - 
ข่าวการฉ้อฉลของเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไทยที่มาจากต่างประเทศ อีกข่าวซึ่งรายงานโดยสำนักข่าวเอพีว่าด้วยเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ
บทบาทของภาคธุรกิจกับปัญหาการทุจริตในสังคมไทย - 
สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการจัดการ - 
นับว่าเป็นข่าวที่ดีของผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศพม่า
ธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปองค์กรตำรวจ - 
ในกระบวนการยุติธรรมจะมีองค์ประกอบของภารกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม
ผลกระทบจากทุนนิยมพวกพ้องในประเทศ - 
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และวิกฤติการเมืองตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบันของไทย มีรากเหง้าของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมพวกพ้องของไทยเอง

advertisement

advertisement

-->

advertisement