กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

บีโอเจรับไม้ต่อคิวอีสหรัฐ ช็อกตลาดการเงินโลกป่วน
ในนาทีนี้คงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องจับตามอง"ทฤษฎีสมคบคิด"ระหว่างธนาคารกลางของโลก ทั้งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

กาแฟดำ

Hotline สายปักกิ่ง-อาเซียนผ่านไทย
จีนมีเรื่องระหองระแหงกับอาเซียนบางประเทศ ไทยต้องเล่นบทเป็น “กาวใจ” เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร

แกะรอยการเมือง

การเมือง "สองหน้า"
ข่าวลือเรื่อง "ป.ป้อม" กับ "ม.แม้ว" กลายประเด็นให้คนเลือกข้างส่งเสียงกันเจี๊ยวจ๊าวในสื่อสังคมออนไลน์

ทัศนะจากผู้อ่าน

"ภาษีมรดก" ทวนกระแสโลก
ขณะที่ชาวโลกทยอยเลิกภาษีมรดก แต่ถ้าประเทศไทยรุ่มร่ามเริ่มเก็บภาษีมรดก

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
ไม่จ๋อยในเวทีนานาชาติ
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
สมการ...การเงินของชีวิต
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
ไชยันต์ ไชยพร
หนึ่งในโจทย์ร้อยๆ ข้อสำหรับท่านอาจารย์วิษณุ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
กินเพื่อผลงาน
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence Diversity and Convergence (30) : รัฐกับตลาด
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
ด้านลบของสื่อสังคม
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
บทบาทที่น่ากังขาของ'สภานิติบัญญัติแห่งชาติ'
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
เรือรบ เมืองมั่น
บังกลาเทศ วันนี้
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ฮ่องกงวันนี้ โจทย์ยากของผู้นำจีน
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
พลวัตเศรษฐกิจการเมืองยุคปฏิรูป (2)
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ดร.ไสว บุญมา
กองหนี้ที่จะเผาโลก
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
ยุ้งฉางไม่ใช่ของชาวนา เหมือนกับที่น้ำเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน กรณี "บังซาโมโร" (จบ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
หนี้สินครัวเรือนกับวินัยการออม : ความแตกต่างที่สอดคล้อง
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
ดิจิทัลอีโคโนมีนั้นเป็นฉันใด
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
ปริมณฑลทางการเมือง กับพร 12 ประการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
ไขกุญแจความสำเร็จการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
ข้อเสนอปฏิรูปการเลือกตั้งฉบับมโน
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
แนวโน้มโลก 2050 ตอนที่ 3 : สังคมโลก...สังคมผู้สูงอายุ
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
Stress Test ยุโรป 2014 : Credibly Incredible
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
กำลังซื้อฮวบ...พิษประชานิยมสุดโต่ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
กู้เก่า-กู้ใหม่ บททดสอบ ฝีมือบริหารหนี้สาธารณะ?
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
เมื่อธุรกิจจับมือกับชุมชน รถไฟไอน้ำก็รอดตาย
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"วันคุ้มครองโลก" เราทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้
วันที่ 22 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
Re-energize... เติมไฟพนักงาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
ชาวนายังรอ การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
ชาตินิยมกับเสรีภาพ : เวียดนามในวันฉลองการปลดปล่อยฮานอย
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ประชา บูรพาวิถี
โฉมหน้า "ไทยพลัดถิ่น"
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
เฉลา กาญจนา
เปิดใจ...เปิดกว้าง ก่อนเปิดสัมปทานปิโตรฯรอบ21
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
หน้าที่แค่ชั่วคราว....อำนาจอย่ากุมไว้นาน!
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
หกปีแห่ง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไร
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ระบบงานยุติธรรมกับบริบททางสังคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
ขบวนการประชาชน ปัญหา และทางออกของประเทศไทย (2)
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
ทำไมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวยาก (2)
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
10 ปีตากใบ 1 ปีหมวดแชน
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
กสทช.กับการถูกผู้ประกอบการจับเป็นเชลย : โจทย์ใหม่ของการปฏิรูปสื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทของพื้นที่ขนาดใหญ่
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
การแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน : บทบาทของรัฐและธนาคาร
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
'ซิมโพเซี่ยม' แบงก์ชาติปีนี้มีอะไร?
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
ป้าสังเวียน : ตัวแทนความไม่รู้ของสังคมไทย
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
Inside India
เมื่อนายกโมดีจับไม้กวาด : อินเดียจะสะอาดขึ้นไหม
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
สู่ภูมิลักษณ์ใหม่
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
บันทึกจริงพระจักรพรรดิโชวะ (1)
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
ข่าวร้ายเศรษฐกิจจีน :ของ 'ชัวร์' หรือ 'มั่วนิ่ม'
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
Thailand : Moving Forward
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
แบบอย่างนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรของเดนมาร์ก
วันที่ 22 กันยายน 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
EGM : ธรรมดา ที่ ไม่ธรรมดา
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
โจทย์ สองในห้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กฎหมายกับการพัฒนา
ภาษีมรดกกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ASEAN Insight
มองเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เมื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
เมื่อยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอินเดียลุยตลาดอาหารแปรรูป
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
Selfie
วันที่ 7 ตุลาคม 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
สาระสำคัญของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการค้ำประกันและการจำนอง
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
เปิดหุ้นใหญ่กองทุนไทยนิยมถือครอง
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
"ดิจิทัล อีโคโนมี" วิธีการต้องชัด เป้าหมายต้องแม่น
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
กฎเหล็กจัดการสภาพคล่องเอสเอ็มอี
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ชีวิตเต็มไปด้วยการ "ส่งสัญญาณ"
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
สื่อสารอย่างไรในช่วงโรคระบาด
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
จะลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างไร?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กรองกระแสท่องเที่ยวลาว
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
ปัญหาของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
ปรับโครงสร้างราคาพลังงานในมือ"ณรงค์ชัย"
วันที่ 13 ตุลาคม 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
ก่อนจะถึง 4G
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
เมื่อรองนายกฯ 'เศรษฐกิจ' แสดงทัศนะทาง'การเมือง'
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
ระวังผีจำนำข้าวหลอกหลอนซ้ำ
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
"กำลังซื้อ" ไม่ได้ดีจริง
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
สินธุุ์ชัย ภมรพล
กระตุ้นตลาด-กระตุ้นลงทุน
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน
สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ควรเดินหน้าหรือถอยหลัง?
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
สมถวิล เทพสวัสดิ์
ทางสองแพร่ง"เลิกกฎอัยการศึก" เศรษฐกิจดี-บ้านเมืองวุ่นวาย?
วันที่ 3 กันยายน 2557
ชาลินี กุลแพทย์
กระแสฟีเวอร์ IPO ฮอตไม่เลิก
วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์
เรียกศรัทธาความเชื่อมั่น นักลงทุนต่างชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สาวิตรี รินวงษ์
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต "ครั้งแรก"รัฐเรียกถกเอกชน
วันที่ 9 กันยายน 2557
เศรษฐธรรมศาสตร์: ตลาดวิชา
Nobel Prize, Leontief Prize และประสิทธิภาพของกลไกตลาด
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
ปฏิรูปด้วยพลังความดี
วันที่ 18 กันยายน 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement