กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

อย่าหวังมากกับการปฏิรูป
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เสนอทางออก

กาแฟดำ

อย่าหลงทางกับสิ่งที่เรียกว่า "ห้องเรียนอัจฉริยะ"
ข่าวบอกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งเบรกโครงการ "ห้องเรียนอัจฉริยะ"

แกะรอยการเมือง

ข้างหลังภาพ... ครม.-โผทหาร
คลอดออกมาแล้วตามโรดแมพที่ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.

ทัศนะจากผู้อ่าน

สานฝันให้นายกฯ : รัฐวิสาหกิจในดวงใจ (2)
รัฐวิสาหกิจกลุ่มน้ำมันและก๊าซของปวงชน

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในการประชุม
วันที่ 1 กันยายน 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
"หุ้น 10 เด้ง" ของ...ปีเตอร์ ลินช์
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ไชยันต์ ไชยพร
นายกรัฐมนตรี ?
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
ผลจากการสแกนสมอง
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence Diversity and Convergence (29) รัฐกับตลาด
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
คสช. ฟังหูไว้หู โปรดระวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
พจนานุกรมฉบับ Bad Girls
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
ปัจจัยท้าทายของรัฐบาลใหม่
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
เรือรบ เมืองมั่น
ก้าวคืบอาเซียนของอินเดีย ด้วยนโยบายมุ่งตะวันออก
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
Eyes on Tibet อีกครั้งบนดินแดนหลังคาโลก
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
การปฏิรูปเศรษฐกิจคอร์รัปชันในมิติทางเศรษฐศาสตร์ (3)
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ดร.ไสว บุญมา
คอสตาริกาและสภาพป่าล่าสุด
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
หญิงไทยกับการกระจุกตัวของอำนาจทางการเมือง
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน กรณี "บังซาโมโร" (จบ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
การควบรวมกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ทศวรรษ
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
94 ปี กระทรวงพาณิชย์ : Zero Corruption
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
"ตอบโจทย์" ไทยพีบีเอสว่าด้วยรัฐราชการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
จะทำอย่างไร?...กับการเงินนอกระบบ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
บัญชีทรัพย์สิน ของ คสช. และ สนช.
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
"อาหารที่ถูกทิ้ง" (Food Waste) : ปัญหาท้าทายรัฐบาลเกาหลีใต้ (2)
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
Super QE จาก มาริโอ ดรากิ
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
คุณธรรมนำผลประโยชน์ "รัฐบาล-ผู้นำ"..ในฝัน
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
ยุทธศาสตร์งบประมาณยุค คสช.
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
บอกรักด้วยช็อกโกแลต
วันที่ 22 สิงหาคม 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"วันคุ้มครองโลก" เราทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้
วันที่ 22 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
Re-energize... เติมไฟพนักงาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
เงินโอนคนจนไม่ใช่ของฟรี
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
ลักษณะของ "รัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตย"
วันที่ 1 กันยายน 2557
ประชา บูรพาวิถี
"จอสี" ยุคใต้เงาปืน
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
เฉลา กาญจนา
เกิดอะไรขึ้นในปตท.?
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
หน้าที่แค่ชั่วคราว....อำนาจอย่ากุมไว้นาน!
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ทะเบียนห้ามโทร) ของสิงคโปร์ (2)
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ระบบงานยุติธรรมกับบริบททางสังคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
ทำไมคนรุ่นก่อนจึงสามัคคีมากกว่าคนรุ่นเรา
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
ป.ป.ช.จับมือภาคเอกชนดันโครงการ CAC ลดคอร์รัปชัน
วันที่ 1 กันยายน 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
ข้างหลังภาพ... ครม.-โผทหาร
วันที่ 1 กันยายน 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับประเด็นเรื่องพหุนิยมในสื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
INDCs- การบ้านเก่าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงโลกร้อนฉบับใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
ถอดรื้อมายาคติที่ไม่ยั่งยืน : บทเรียนจาก "เสื้อใหม่ของนายธนาคาร" (1)
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
หนี้เอกชนกับดอกเบี้ยขาขึ้น!
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
จาก FATCA สู่เหรียญเด็กน้อย
วันที่ 5 สิงหาคม 2557
Inside India
100 วันในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโมดี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
คนธรรพ์คำนึง
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
Research and Development Really Click?
วันที่ 1 กันยายน 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
Chinnovation : เอกลักษณ์ของนวัตกรรมจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : ทางเลือกใหม่เพื่อผลักดันการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-อียู
วันที่ 11 สิงหาคม 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
ไทย-เบลเยียม ร่วมหารือพลังงานทดแทน
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
กรรมการอิสระ ที่อาจ(ไม่)อิสระจริง
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
โจทย์ สองในห้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กฎหมายกับการพัฒนา
นิติรัฐกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ASEAN Insight
เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขให้ประชาชน
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
วาบหวิว..ว่าด้วยชุดชั้นในแดนภารตะ
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
มือที่สร้างโลก
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
ปัญหาการค้ามนุษย์กับการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
หวัง"ไทยแลนด์โฟกัส"ดึงเงินเข้าตลาดหุ้น
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
หมดยุค "วัน แมน โชว์" ถึงเวลา "คนรุ่นใหม่" แสดงฝีมือ
วันที่ 22 สิงหาคม 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
ภารกิจและความท้าทาย ของรัฐบาลใหม่
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
บัณฑิต "ลิงจับหลัก"
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
ผู้นำที่มีจริยธรรมแท้จริง
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
จะลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างไร?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
ข้อเสนอแก้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพิ่มธรรมาภิบาล กสทช.
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
ท่อก๊าซในทะเลควรเป็นของใคร..?
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
ก่อนจะถึง 4G
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
"ปฏิรูปพลังงาน" อย่าลืมตั้งคำถามเรื่องความยั่งยืน
วันที่ 1 กันยายน 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
94 ปีพาณิชย์ต้องมุ่งโปร่งใส กอบกู้เกียรติภูมิกลับคืน
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
สร้างมาตรฐานสินค้าไทยรับมือเออีซี
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
สินธุุ์ชัย ภมรพล
"พลังงานทางเลือก" พร้อมใช้กันหรือยัง
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ปตท.คืนท่อฯ ครบหรือยัง?
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
สมถวิล เทพสวัสดิ์
โอกาสทองของ "คสช"
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ชาลินี กุลแพทย์
'คอนเทนต์เจ๋ง' ชี้ตัวผู้ชนะดิจิทัล
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์
เรียกศรัทธาความเชื่อมั่น นักลงทุนต่างชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สาวิตรี รินวงษ์
รื้อโครงสร้างภาษี เศรษฐีขนหน้าแข้งไม่ร่วง!!
วันที่ 12 สิงหาคม 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement