กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

แนวคิดรอการปฏิบัติ
นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ

กาแฟดำ

เมื่อท่านประธานาธิบดี ตีตั๋วชั้นประหยัด
ภาพนี้จากหนังสือพิมพ์ Straits Times สิงคโปร์สร้างความฮือฮาไม่น้อย เพราะที่เห็นถ่าย selfi อยู่นี่ไม่ใช่ดารา

แกะรอยการเมือง

ก้อนกรวด กับ เสือ
ช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองมากมาย

ทัศนะจากผู้อ่าน

ปฏิรูปการศึกษาไทยควรเริ่มที่ไหน ? ทำอย่างไร ?
ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ หากมีผู้นำและผู้สนับสนุน และหาวิธีการที่ชาญฉลาด

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
'ข้อมูลส่วนตัว'ปลอดภัยแค่ไหน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
"เคล็ดลับความรวย" ของบัฟเฟตต์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ไชยันต์ ไชยพร
หนึ่งในโจทย์ร้อยๆ ข้อสำหรับท่านอาจารย์วิษณุ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
คน 6 ประเภท
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence Diversity and Convergence (31) รัฐกับตลาด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
งานปฏิรูปประเทศเริ่มแล้ววันนี้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
Umbrella Movement
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
เรือรบ เมืองมั่น
อันดามันและนิโคบาร์ วันนี้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
APEC 2014 เวทีนี้จีนจัด (ฉาก) ให้
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
พลวัตเศรษฐกิจการเมืองยุคปฏิรูป (5)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ดร.ไสว บุญมา
บอกความลับกับฝรั่ง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
ยุ้งฉางไม่ใช่ของชาวนา เหมือนกับที่น้ำเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน กรณี "บังซาโมโร" (จบ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
ความลับของรัฐและแนวโน้มของประชาธิปไตยในญี่ปุ่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
การถอดถอน นักการเมืองที่พ้นตำแหน่งแล้ว
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
ปริมณฑลทางการเมือง กับพร 12 ประการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
BSA : กลไกสู่การเติบโตทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
ปฏิรูปไม่ใช่ปฏิเสธ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
แนวโน้มโลก 2050 (5)ผมขอเสนอคำใหม่ว่า 'Meta City'
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
3 เรื่องที่ควรรู้กับ Shanghai-HK "Stock Connect"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
ภาษีมรดก-ภาษีที่ดินฯ-ธุรกิจอสังหาฯ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
กู้เก่า-กู้ใหม่ บททดสอบ ฝีมือบริหารหนี้สาธารณะ?
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อย่า 'รักโลก' จนลืมลูกค้า
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"วันคุ้มครองโลก" เราทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้
วันที่ 22 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
Re-energize... เติมไฟพนักงาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
เร่งวางมาตรฐานรับผิดนโยบายรัฐ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
'ประชาธิปไตยแบบลื่นไหล' (liquid democracy)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ประชา บูรพาวิถี
ระเบิด "ดาวดิน" จากเหมืองทอง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เฉลา กาญจนา
ขาใหญ่..อยากนั่งบอร์ดปตท.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
ความยุ่งยาก... คสช.กับแบรนด์ที่ยังไม่แกร่ง!
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
หกปีแห่ง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไร
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ระบบงานยุติธรรมกับบริบททางสังคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
รัฐธรรมนูญเพื่อสิทธิประโยชน์ประชาชน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
ความไม่สมดุลปัญหาหนี้และความเสี่ยงต่อวิกฤติ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
ก้อนกรวด กับ เสือ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
ปฏิรูปสื่อภายใต้เงา 'คสช.'
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทของพื้นที่ขนาดใหญ่
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
การแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน : บทบาทของรัฐและธนาคาร
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
ปาร์ตี้คิวอี!
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
ป้าสังเวียน : ตัวแทนความไม่รู้ของสังคมไทย
วันที่ 28 ตุลาคม 2557
Inside India
จาก 'มองตะวันออก' สู่ 'รุกตะวันออก' ของอินเดีย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
สิบแสงแห่งปลายอุโมงค์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
บันทึกจริงพระจักรพรรดิโชวะ (3)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
การศึกษาไทยควร 'เรียน' แบบจีนไหม?
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
ASEM10 ณ กรุงมิลาน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
อียูร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
EGM : ธรรมดา ที่ ไม่ธรรมดา
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
โจทย์ สองในห้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กฎหมายกับการพัฒนา
ภาษีมรดกกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ASEAN Insight
การเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียนของเมียนมาร์ : นัยต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
เทศกาลเฉลิมฉลองของอินเดียกับค้าปลีกออนไลน์ : โตไม่ยั้ง รั้งไม่อยู่แล้ว
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
ลูกชิ้นทำเอง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายจำนองที่แก้ไขใหม่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
เตือนภัยหลอกขาย"ไอพีโอ"
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
ดิจิทัล อีโคโนมี "ลงมือทำ" สำคัญกว่า "คำพูด"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
ไทยเปิดบ้านรับ'อีเวนท์ระดับโลก' ปลุกความเชื่อมั่นต่างชาติ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อะไรทำให้คุณภาพการศึกษาไทยเกิด 'หักเห'
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
โอกาสหรือวิกฤติของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
จะลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างไร?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ท่องเที่ยวไทยนั้นสำคัญแค่ไหน?
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ : ความท้าทายและโอกาสของไทยในสามทศวรรษหน้า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
ปอกเปลือกสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
ก่อนจะถึง 4G
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
ขาดทุน 'จำนำข้าว' บทเรียนราคาแพงหลายแสนล้าน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
ปฏิรูปเศรษฐกิจกันอย่างไร ?
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
"ข้อเท็จจริง" ที่ยืนกันอยู่คนละมุม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
สินธุุ์ชัย ภมรพล
ตามหา "โปรดักท์ แชมเปี้ยน"
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน : ใครได้ ใครเสีย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
สมถวิล เทพสวัสดิ์
อะไรก็ดูปรองดองไปหมด?
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ชาลินี กุลแพทย์
"ปฏิรูปการศึกษา" หนึ่งเรื่องด่วน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์
เรียกศรัทธาความเชื่อมั่น นักลงทุนต่างชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สาวิตรี รินวงษ์
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต "ครั้งแรก"รัฐเรียกถกเอกชน
วันที่ 9 กันยายน 2557
เศรษฐธรรมศาสตร์: ตลาดวิชา
การปฏิรูปพลังงาน... เขากำลังทำอะไรกันอยู่ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
ปฏิรูปด้วยพลังความดี
วันที่ 18 กันยายน 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement