กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

ช่วยกันประคองเศรษฐกิจ
แม้รายงานสภาพเศรษฐกิจสำนักต่างๆ จะระบุถึงตัวเลขซบเซา ของการจับจ่ายในประเทศไทย อันเนื่องมาจากผู้ซื้อไร้อารมณ์

กาแฟดำ

ความคิดคำนึง แบบไทยๆ
ภาพนี้หลายคนคงเคยเห็นมาก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้ว พอถึงสงกรานต์ปีนี้ก็มีคนเอามาขึ้นในเฟซบุ๊ค เตือนความจำกันอีก

แกะรอยการเมือง

"ยิ่งลักษณ์"หลังพิงฝา!! เช็คกำลังปลัดกระทรวง
แม้จะผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์มาหมาดๆ กับสภาพอากาศที่ร้อน อบอ้าว ไม่ต่างอะไรกับบรรยากาศทางการเมือง ที่กำลังร้อนระอุ

ทัศนะจากผู้อ่าน

Limited Government : แผนการ(บางข้อ)ของสุเทพที่จะจัดการระบอบทักษิณได้ชะงัด (1)
สุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกปปส. ประกาศมาหลายเดือนแล้วว่า จะไม่หยุดม็อบจนกว่าจะกำจัด “ระบอบทักษิณ” ออกไปจากประเทศไทย

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
หลักคิดยามยุ่ง
วันที่ 14 เมษายน 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
ธุรกิจเครือข่าย : "ทัศนคติ"...สำคัญที่สุด
วันที่ 11 เมษายน 2557
ไชยันต์ ไชยพร
ประเมินสถานการณ์หลังคำตัดสิน
วันที่ 17 เมษายน 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
ผลกระทบจาก Collaborative Economy
วันที่ 15 เมษายน 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence diversity and Convergence (24) : รัฐกับตลาด
วันที่ 26 มีนาคม 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
ปฏิรูปการเมืองต้องทำวันนี้เดี๋ยวนี้
วันที่ 17 เมษายน 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
เหตุเพราะความเชื่อทางการเมือง
วันที่ 16 เมษายน 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
สงกรานต์ร้อน
วันที่ 10 เมษายน 2557
เรือรบ เมืองมั่น
ปัญจาป วันนี้
วันที่ 3 เมษายน 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง
วันที่ 16 เมษายน 2557
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
รัฐบาลซื่อสัตย์ ประเทศชั้นนำ (An Honest Government, A First-Class Country)
วันที่ 28 มีนาคม 2557
ดร.ไสว บุญมา
ร้ายแรง แพร่หลาย กู่ไม่กลับ (จบ)
วันที่ 11 เมษายน 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
วันหนึ่งในชีวิต...มวลมหาประชาชนสตรี
วันที่ 21 มีนาคม 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
การ "ต่อสู้" บนพื้นที่ความทรงจำของคนจีนในฟิลิปปินส์
วันที่ 11 เมษายน 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
คอร์รัปชันไม่มีวันหมดไป
วันที่ 3 เมษายน 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
มติสภาที่มีการเสียบบัตรแทนกันกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันผิดระเบียบ
วันที่ 8 เมษายน 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
โจทย์ทีวีดิจิทัล : ผลประโยชน์หรือภาระของผู้บริโภค
วันที่ 9 เมษายน 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
ภาคครัวเรือนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
วันที่ 9 เมษายน 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
โรงเรียนกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
วันที่ 10 เมษายน 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (1)
วันที่ 10 เมษายน 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
Stress Test ธนาคารกลางสหรัฐ
วันที่ 16 เมษายน 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
สงครามดิจิทัลทีวีเริ่มแล้ว! จับตา24ช่องธุรกิจ'รอด-ร่วง'
วันที่ 10 เมษายน 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
ทองเนื้อดี ย่อมไม่แพ้ไฟ
วันที่ 16 เมษายน 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
เปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นจุดแข็งทางธุรกิจ
วันที่ 4 เมษายน 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"ร้านรับซื้อของเก่า" ระเบิดเวลา
วันที่ 17 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
อย่าลืมปิดบัญชีจำนำข้าว
วันที่ 26 มีนาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
วิธีปฏิรูปเพื่อกำจัด "ระบอบทักษิณ" ในตลาดทุน (7) : รับหลักการเก็บภาษีผลได้จากทุน (capital gains)
วันที่ 14 เมษายน 2557
ประชา บูรพาวิถี
"แดงนอก" กับดีเจนอกคอก
วันที่ 11 เมษายน 2557
เฉลา กาญจนา
"ยิ่งลักษณ์"หลังพิงฝา!! เช็คกำลังปลัดกระทรวง
วันที่ 17 เมษายน 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
"ยิ่งลักษณ์ "น่าจะโดนหนักกว่า"ทักษิณ"?
วันที่ 16 เมษายน 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
กฎหมายหมิ่นประมาทฉบับใหม่ของประเทศอังกฤษ
วันที่ 29 มกราคม 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : คุณค่ามิติทางสังคมวัฒนธรรม
วันที่ 15 เมษายน 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
แง่คิดจากภาพยนตร์เรื่อง Even the Rain
วันที่ 7 เมษายน 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
เศรษฐกิจไทย : จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร (2)
วันที่ 14 เมษายน 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
เรื่องจริงที่ชายแดนใต้ หลังฝุ่นควันระเบิดจางที่ยะลา...
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
สื่อกับทางออกของสังคมไทย?
วันที่ 11 มีนาคม 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
City@Risk
วันที่ 9 เมษายน 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
กลไกใหม่ๆ สำหรับ "การเงินเพื่อสังคม" (จบ) : การเติบโตของวงการ "การลงทุนอย่างยั่งยืน"
วันที่ 20 มีนาคม 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
ระวังต่างชาติจะลงโทษ หากยังไม่ก้าวข้ามความขัดแย้ง
วันที่ 1 เมษายน 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
มองโลกให้กว้าง พาธุรกิจผ่ากระแสการเมือง
วันที่ 15 เมษายน 2557
Inside India
เมื่อประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้ง
วันที่ 9 เมษายน 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
โลกในเมฆหมอกมัว
วันที่ 16 เมษายน 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 14 เมษายน 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
การทูตของมิเชล
วันที่ 27 มีนาคม 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
ส่งเสริมนักลงทุนไทยบุกตลาดยุโรป
วันที่ 24 มีนาคม 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
ความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนของอียูสู่บทเรียนของไทย
วันที่ 7 เมษายน 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
ถามหา CG จากผู้ลงทุน
วันที่ 3 เมษายน 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
ฝนมา ฟ้าร้อง มาจัดระเบียบป้ายบิลบอร์ด (กันเถอะ)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
กฎหมายกับการพัฒนา
ก้าวต่อไปของอาเซียน
วันที่ 17 เมษายน 2557
ASEAN Insight
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านกับความต้องการผู้ประกอบการธุรกิจไทย
วันที่ 17 เมษายน 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
อินเดียวันนี้...ไม่อ้วนเอาเท่าไร
วันที่ 26 มีนาคม 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
"แตกแยก" จาก "แตกต่าง" จริงหรือ?
วันที่ 25 มีนาคม 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
นับถอยหลังสู่ AEC (2)
วันที่ 26 มีนาคม 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
เลือกหุ้นเข้าพอร์ตก่อนหยุดพักสงกรานต์
วันที่ 9 เมษายน 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
สุญญากาศ "ภาครัฐ" ตัวเร่ง ดับ (ทุก) ฝันอุตฯไอที
วันที่ 4 เมษายน 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
จับสัญญาณวิกฤติหลังสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
Jokowi ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่?
วันที่ 15 เมษายน 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
สัญญาณอันตราย...ครอบครัวไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์
วันที่ 11 เมษายน 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
Life Sciences : ชีววิทยาศาสตร์
วันที่ 7 มีนาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง
วันที่ 27 มีนาคม 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
การขยายเวลาทำงานเพื่อบรรเทาปัญหาสังคมสูงวัยของไทย
วันที่ 27 มีนาคม 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
การเมืองหลังสงกรานต์
วันที่ 14 เมษายน 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
กฎหมายการลงทุนต่างชาติของพม่า
วันที่ 9 เมษายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
ปัญหาคอร์รัปชัน กับความเชื่อมั่นต่อนักการเมือง
วันที่ 31 มีนาคม 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
ยิ่งลักษณ์กับสำนึกรับผิดชอบจำนำข้าว
วันที่ 24 มีนาคม 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement