กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

ดอลลาร์ผงาด Vs เยนร่วง
ในรอบสัปดาห์นี้ความผันผวนเกิดขึ้นกับตลาดค้าเงินตรา จากปัจจัยหลายด้านเรียกกันว่าเป็นทั้ง Fed Effect

กาแฟดำ

ทักษะภาษาจะตัดสินว่า เด็กไทยจะแข่งกับเขาได้ไหม?
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อรายงานของ World Economic Forum (WEF) ที่บอกว่ามาตรฐานการศึกษาของไทย

แกะรอยการเมือง

แดงวิจารณ์แดง
ตอนสายวันที่ 18 ก.ย.2557 จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

ทัศนะจากผู้อ่าน

เขื่อนในแม่น้ำโขงสายหลักกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค
จากกรณีที่ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยเฉพาะประเทศ ลาว ไทย และ กัมพูชา มีโครงการที่จะสร้างเขื่อน

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
เหนื่อยเปล่ากับมายาในการประชุม
วันที่ 15 กันยายน 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
"หุ้น 10 เด้ง" ของ...ปีเตอร์ ลินช์
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ไชยันต์ ไชยพร
ปัญหาทางสองแพร่งของนักโทษกับการเมือง
วันที่ 4 กันยายน 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างไร?
วันที่ 16 กันยายน 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence Diversity and Convergence (29) รัฐกับตลาด
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
วันที่ 18 กันยายน 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
อำนาจคือสิ่งเสพติด
วันที่ 17 กันยายน 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
ทุจริตคอร์รัปชัน : นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลใหม่
วันที่ 12 กันยายน 2557
เรือรบ เมืองมั่น
แป๊ะเจี๊ยะ โซตัส และอัตตาอาจารย์คือรากฐานสังคมเห็นแก่ตัว
วันที่ 18 กันยายน 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
กรอบ 2+7 ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในยุคเพชร
วันที่ 11 กันยายน 2557
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
พัฒนาการ "ทุนศักดินาสยาม" สู่ "ทุนไทยโลกาภิวัตน์" ภายใต้ประชาคมอาเซียน (1)
วันที่ 12 กันยายน 2557
ดร.ไสว บุญมา
แนวโน้มใหม่ในเมืองแอตแลนติกซิตี้
วันที่ 19 กันยายน 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
อย่าไล่ "มดลูกแห่งเอเชีย" ลงใต้ดิน
วันที่ 5 กันยายน 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน กรณี "บังซาโมโร" (จบ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
การควบรวมกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ทศวรรษ
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
ต่อต้านคอร์รัปชันแบบไทยปนอังกฤษ
วันที่ 9 กันยายน 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
"ตอบโจทย์" ไทยพีบีเอสว่าด้วยรัฐราชการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
ความสำคัญของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
วันที่ 16 กันยายน 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
บัญชีทรัพย์สิน ของ คสช. และ สนช.
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
"อาหารที่ถูกทิ้ง" (Food Waste) : ผลกระทบของปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (3)
วันที่ 9 กันยายน 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปี 2015 อย่างไร?
วันที่ 17 กันยายน 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
ภารกิจรัฐบาลใหม่โจทย์ยาก มากกว่า..คืนความสุขคนไทย
วันที่ 11 กันยายน 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
"ปฏิรูปภาษี"จะทำก็รีบทำ
วันที่ 17 กันยายน 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
พาธุรกิจเอสเอ็มอีผ่านมรสุมเศรษฐกิจ
วันที่ 19 กันยายน 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"วันคุ้มครองโลก" เราทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้
วันที่ 22 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
Re-energize... เติมไฟพนักงาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
ร่วมขจัดทุจริตในวงราชการ
วันที่ 10 กันยายน 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
Ice Bucket Challenge กับเคล็ดลับความสำเร็จของแคมเปญเพื่อสังคม
วันที่ 15 กันยายน 2557
ประชา บูรพาวิถี
แดงวิจารณ์แดง
วันที่ 19 กันยายน 2557
เฉลา กาญจนา
เปิดเกมชิง 2 เก้าอี้ "รถไฟ-อสมท"
วันที่ 18 กันยายน 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
หน้าที่แค่ชั่วคราว....อำนาจอย่ากุมไว้นาน!
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
ทีวีดิจิทัล : ปัญหาและเจตนารมณ์
วันที่ 10 กันยายน 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ระบบงานยุติธรรมกับบริบททางสังคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
คุณประยุทธ์จะเป็นนายกฯที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
วันที่ 8 กันยายน 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
ยุโรปกับภาวะฟองสบู่เอเชีย
วันที่ 15 กันยายน 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
ย้ายขรก.ที่ไร้การเมืองแทรก ก็มีเรื่องแปลกๆ เหมือนกัน
วันที่ 16 กันยายน 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
กสทช.กับการถูกผู้ประกอบการจับเป็นเชลย : โจทย์ใหม่ของการปฏิรูปสื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
INDCs- การบ้านเก่าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงโลกร้อนฉบับใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
ถอดรื้อมายาคติที่ไม่ยั่งยืน : บทเรียนจาก "เสื้อใหม่ของนายธนาคาร" (จบ)
วันที่ 4 กันยายน 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
'แบงก์ชาติ' กับตำแหน่งกองหลัง
วันที่ 16 กันยายน 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
"ลาว" โอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรมองข้าม
วันที่ 2 กันยายน 2557
Inside India
100 วันในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโมดี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
ได้เวลาลุย
วันที่ 17 กันยายน 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
Research and Development Really Click?
วันที่ 1 กันยายน 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
Chinnovation : เอกลักษณ์ของนวัตกรรมจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
เดินหน้าประเทศไทยและยุทธศาสตร์ใหม่กับอียู
วันที่ 8 กันยายน 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
ไทย-เบลเยียม ร่วมหารือพลังงานทดแทน
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
หลายคำถาม กับหนึ่งคำตอบ
วันที่ 18 กันยายน 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
โจทย์ สองในห้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กฎหมายกับการพัฒนา
ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
วันที่ 4 กันยายน 2557
ASEAN Insight
เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุสลาอัปสรา
วันที่ 18 กันยายน 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
โซเชียลมีเดียกับคนหนุ่มสาวในตลาดอินเดีย
วันที่ 10 กันยายน 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
Give me a place to stand, and I will move the Earth
วันที่ 9 กันยายน 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
ปัญหาการค้ามนุษย์กับการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
หวัง"ไทยแลนด์โฟกัส"ดึงเงินเข้าตลาดหุ้น
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
อะไรๆ ก็ "ดิจิทัล"
วันที่ 19 กันยายน 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
โลกเปลี่ยนไปทุกวัน อยู่แบบเดิมๆ ภัยมาเยือนแน่นอน
วันที่ 12 กันยายน 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
สกอตแลนด์ลงมติประกาศอิสรภาพ?
วันที่ 16 กันยายน 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
คุณเป็นคนประเภทไหน
วันที่ 19 กันยายน 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
จะลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างไร?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)
วันที่ 11 กันยายน 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
บทสำรวจเงินโอนจากผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ
วันที่ 11 กันยายน 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
เมื่่่อนักเศรษฐศาสตร์คุมเกมพลังงาน
วันที่ 15 กันยายน 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
ก่อนจะถึง 4G
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
"ปฏิรูปพลังงาน" อย่าลืมตั้งคำถามเรื่องความยั่งยืน
วันที่ 1 กันยายน 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
แผนดันราคาข้าวรัฐบาลประยุทธ์
วันที่ 8 กันยายน 2557
สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
สร้างมาตรฐานสินค้าไทยรับมือเออีซี
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
สินธุุ์ชัย ภมรพล
กฎ กติกา-อะลุ้มอล่วย
วันที่ 18 กันยายน 2557
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน
จากฝาง ถึง แคนาดา ... ความมุ่งมั่นในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย
วันที่ 17 กันยายน 2557
สมถวิล เทพสวัสดิ์
ทางสองแพร่ง"เลิกกฎอัยการศึก" เศรษฐกิจดี-บ้านเมืองวุ่นวาย?
วันที่ 3 กันยายน 2557
ชาลินี กุลแพทย์
ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ยังไม่พอ !!
วันที่ 4 กันยายน 2557
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์
เรียกศรัทธาความเชื่อมั่น นักลงทุนต่างชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สาวิตรี รินวงษ์
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต "ครั้งแรก"รัฐเรียกถกเอกชน
วันที่ 9 กันยายน 2557
เศรษฐธรรมศาสตร์: ตลาดวิชา
การปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศ: ความจริงกับสิ่งที่ควรจะเป็น
วันที่ 2 กันยายน 2557
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
ปฏิรูปด้วยพลังความดี
วันที่ 18 กันยายน 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement