กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

บทเรียนจากคดีเกาะเต่า ตอบคำถามทำไมต้องปฏิรูป
กรณีทางการอังกฤษ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการดำเนินคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 2 คน

กาแฟดำ

ความดันของท่านนายกฯ
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความหงุดหงิดหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือคำถามของนักข่าว และอีกหนึ่งเรื่องคือ

แกะรอยการเมือง

ตำรวจ-ดีเอสไอ สะท้อนฝีมือ คสช.
ผ่านมา 5 เดือนแล้ว คสช.มีผลงานเด่นที่เห็นเป็นรูปธรรมอะไรบ้าง ใครนึกออกช่วยบอกที

ทัศนะจากผู้อ่าน

เทคโนโลยี "พันธุกรรม อาหาร และการจัดการ"
ในการประชุมประจำปีของสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย มีนักวิชาการหลายท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
ฝีมือดีแต่ไม่มีคุณภาพ
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
ถึงเวลา "ซื้อเก็บ...ทองคำ" แล้วหรือยัง?
วันที่ 26 กันยายน 2557
ไชยันต์ ไชยพร
ภาษีมรดก
วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
สุขภาพขององค์กร
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence Diversity and Convergence (30) : รัฐกับตลาด
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
เมื่อผมเป็น "สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ"
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
เลิกรัฐธรรมนูญ เลิกกฎหมายลูกด้วยหรือไม่
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
เศรษฐกิจไทยปี 2558
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
เรือรบ เมืองมั่น
บังกลาเทศ วันนี้
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ฮ่องกงวันนี้ โจทย์ยากของผู้นำจีน
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
พลวัตเศรษฐกิจการเมืองยุคปฏิรูป (2)
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ดร.ไสว บุญมา
รางวัลโนเบลกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ
วันที่ 17 ตุลาคม 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
ลด ความเหลื่อมล้ำ ด้วยปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 3 ตุลาคม 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน กรณี "บังซาโมโร" (จบ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
หนี้สินครัวเรือนกับวินัยการออม : ความแตกต่างที่สอดคล้อง
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
จ้างชาวนาให้ลดพื้นที่ทำนา
วันที่ 7 ตุลาคม 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
จอดำอีกครา กับช่อง 3 ว่าด้วย "Must-carry"
วันที่ 24 กันยายน 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
ไขกุญแจความสำเร็จการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
รัฐบาลและคสช. อย่าฉ้อโกงประชาชน
วันที่ 25 กันยายน 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
แนวโน้มโลก 2050 ตอนที่ 2 : โครงสร้างของเศรษฐกิจโลก
วันที่ 7 ตุลาคม 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
ข่าวดี-ร้าย ตลาดเกิดใหม่รับปี 2015
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
งาน"มหกรรมบ้านฯ 31" วัดกำลังซื้อหลังตลาดหด 20%
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
แผนฟื้นเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ขายของให้เด็กเล็ก
วันที่ 17 ตุลาคม 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"วันคุ้มครองโลก" เราทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้
วันที่ 22 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
Re-energize... เติมไฟพนักงาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
ชาวนายังรอ การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
ประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ และการศึกษา : โจชัว หว่อง กับ "ปฏิวัติร่ม" ฮ่องกง
วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ประชา บูรพาวิถี
การเมืองของ "ข้างบน"
วันที่ 17 ตุลาคม 2557
เฉลา กาญจนา
ทำไม?'ประยุทธ์' ต้องควันออกหู
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
หน้าที่แค่ชั่วคราว....อำนาจอย่ากุมไว้นาน!
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
หกปีแห่ง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไร
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ระบบงานยุติธรรมกับบริบททางสังคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
ขบวนการประชาชน ปัญหา และทางออกของประเทศไทย (2)
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
ทำไมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวยาก (1)
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
ตำรวจ-ดีเอสไอ สะท้อนฝีมือ คสช.
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
กสทช.กับการถูกผู้ประกอบการจับเป็นเชลย : โจทย์ใหม่ของการปฏิรูปสื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
กลไกการตรวจสอบการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
วันที่ 24 กันยายน 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
ถอดรื้อมายาคติที่ไม่ยั่งยืน : บทเรียนจาก "เสื้อใหม่ของนายธนาคาร" (จบ)
วันที่ 4 กันยายน 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
'ซิมโพเซี่ยม' แบงก์ชาติปีนี้มีอะไร?
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
ได้กลับเป็นลูกหนี้ดี อย่าคิดฉวยโอกาส
วันที่ 30 กันยายน 2557
Inside India
อินเดียกำลังทบทวนนโยบายเปิดเสรีการค้า
วันที่ 24 กันยายน 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
เรื่องเศร้าชาวอาเซียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ที่มาของชื่อสถานที่ในกรุงปักกิ่ง
วันที่ 13 ตุลาคม 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
ความล้มเหลวของ Jack Ma
วันที่ 25 กันยายน 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
Thailand : Moving Forward
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
แบบอย่างนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรของเดนมาร์ก
วันที่ 22 กันยายน 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
หลายคำถาม กับหนึ่งคำตอบ
วันที่ 18 กันยายน 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
โจทย์ สองในห้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กฎหมายกับการพัฒนา
การคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ASEAN Insight
เศรษฐกิจพอเพียงของไทยความยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติพันธุกรรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
เมื่อยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอินเดียลุยตลาดอาหารแปรรูป
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
Selfie
วันที่ 7 ตุลาคม 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
ปัญหาการค้ามนุษย์กับการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
เข้าสู่ยุคฟองสบู่ตลาดหุ้นไทย
วันที่ 24 กันยายน 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
หวังว่าจะได้เห็น ...แสงสว่างปลายอุโมงค์
วันที่ 17 ตุลาคม 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
เมืองใหม่-เมืองน่าอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-ประเทศไทย
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
"มุขมนตรี" ก็ติดคุกได้
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
แนวคิดใหม่ของการเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
จะลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างไร?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กรองกระแสท่องเที่ยวลาว
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
การซื้อสื่อของภาครัฐ : โจทย์ที่ท้าทายสำหรับการปฏิรูปสื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
ปรับโครงสร้างราคาพลังงานในมือ"ณรงค์ชัย"
วันที่ 13 ตุลาคม 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
ก่อนจะถึง 4G
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
เมื่อรองนายกฯ 'เศรษฐกิจ' แสดงทัศนะทาง'การเมือง'
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
ภารกิจเคลื่อนภูเขา
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
ได้ทั้งใจ..!! ได้ทั้ง "อิมเมจ"
วันที่ 7 ตุลาคม 2557
สินธุุ์ชัย ภมรพล
กระตุ้นตลาด-กระตุ้นลงทุน
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ทวงคืน ปตท. ซากความเข้าใจผิดของประชาชน ที่เหล่า "คนดี" ทิ้งไว้ให้
วันที่ 17 ตุลาคม 2557
สมถวิล เทพสวัสดิ์
ทางสองแพร่ง"เลิกกฎอัยการศึก" เศรษฐกิจดี-บ้านเมืองวุ่นวาย?
วันที่ 3 กันยายน 2557
ชาลินี กุลแพทย์
กระแสฟีเวอร์ IPO ฮอตไม่เลิก
วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์
เรียกศรัทธาความเชื่อมั่น นักลงทุนต่างชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สาวิตรี รินวงษ์
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต "ครั้งแรก"รัฐเรียกถกเอกชน
วันที่ 9 กันยายน 2557
เศรษฐธรรมศาสตร์: ตลาดวิชา
ข้อตกลง RCEP กับภาคอุตสาหกรรมไทย : โอกาสที่ควรตักตวง
วันที่ 26 กันยายน 2557
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
ปฏิรูปด้วยพลังความดี
วันที่ 18 กันยายน 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement