กรุงเทพธุรกิจ

  •  

การเมือง : การศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 15:06

ม.รามคำแหงรับปริญญาโทส่วนภูมิภาค

ศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อธิการบดีมร.แจงเปิดรับป.โทส่วนภูมิภาค 3 หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง8 ก.พ.นี้ ชี้มั่นใจมีคนเรียน แม้ศก.ย่ำแย่ เหตุหลักสูตร- ผู้สอนมีคุณภาพ

ร ศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยถึงการรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทส่วนภูมิภาค โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ของม.ร. ประจำปีการศึกษา 2552 ว่า ขณะนี้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 20 แห่งทั่วประเทศ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทใน 3 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.grad.ru.ac.th <http://www.grad.ru.ac.th/> หรือ www.rgp.ru.ac.th <http://www.rgp.ru.ac.th/> หรือ www.ru.ac.th <http://www.ru.ac.th/> หรือสมัครทาง On line ที่ www.iregis.ru.ac.th/rb_rogMaster/index.jsp <http://www.iregis.ru.ac.th/rb_rogMaster/index.jsp> จนถึงวันที่ 8 ก.พ. นี้ สนใจสอบถามที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาคและสำนักงานโครงการพิเศษ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2310-8930, 0-2310-8011

รศ.คิม กล่าวต่อว่า ในการรับสมัครผ่าน On line ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาที่ผู้สมัครบางคนไม่ชำนาญในการสมัครผ่านระบบดังกล่าว ดังนั้นทางม.ร. จึงเปิดให้ผู้สมัครสามารถไปสมัครที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ก็ได้ และตนเชื่อว่าจะมีนักศึกษามาต่อปริญญาโทจำนวนมาก แต่ไม่เกิน 5,000 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้า เพราะเราต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่วนที่ในปีนี้ม.ร.รับสมัครปริญญาโทเร็วขึ้นจากเดิมรับสมัครเดือนมี.ค.-เม.ย. เนื่องจากนักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสาร เพื่อขอจบการศึกษา และทำให้ไม่สามารถจบได้ในปีการศึกษานั้นจนทำให้ต้องเสียเวลาไปอีก 1 ปี ดังนั้นจึงต้องเลือกเวลาสมัครและเรียนเข้ามาให้เร็วขึ้น

“จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งจะมีผลกระทบกับนักศึกษา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาเป็นงวด ๆได้ นอกจากนี้บางสาขาได้ปรับเรื่องการไปศึกษาดูงานที่จากเดิม ที่อาจจะต้องไปดูงานต่างประเทศก็ให้ดูงานมในประเทศแทน ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้มาก” รศ.คิม กล่าว

Tags : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

อยากเรียนบ้างแต่ยากจนทำไงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
สาขาการจัดการทั่วไป รุ่นที่ 3
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ที่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
โทร. 02-310-8210 , 081-423 -5069

ความคิดเห็นที่ 4

ปริญญาโท.., ป.โท, ศึกษาต่อปริญญาโท, เรียนต่อปริญญาโท
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท (ภาคค่ำ)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
• สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รุ่นที่ 5 (General Administration Program)
หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
หลักสูตร 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นอ./นปส./เสธ.ทบ/เสธ.ทร./วทร./นพส
(เสียค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ)
ภาคค่ำ เรียนเฉพาะ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 18.00 น.-21.00 น.
เปิดรับสมัครทุกวัน (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2552
รอบที่ 1 : สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
รอบที่ 2 : สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
รอบที่ 3: สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
(สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด) เปิดรับสมัครเพียง ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น
เอกสารที่ใช้สมัครเรียน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาผลการเรียน 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 5. รูป 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 6. ค่าสมัครสอบ 700 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งชำระรวม 4 ครั้ง ๆ ละ 40,000 บาท (ทุก ๆ 6 เดือน)
ระบบเหมาจ่าย ไม่บานปลาย มีสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
• ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา ตลอดหลักสูตร
• ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
• พร้อมการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
• เสื้อสูทพิธีการ
• การจัดงานปฐมนิเทศ และ งานปัจฉิมนิเทศ งานรดน้ำขอพร งานไหว้ครู อื่น ๆ ฯลฯ
• มีคณาจารย์ประจำให้คำปรึกษา และระบบติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
เรียนที่ : ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ในพื้นที่ 1,400 ตรม. พร้อม
ห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์ พร้อมอาคารจอดรถยนต์ 1,400 คันในร่มตลอดทั้งวัน ดูรายละเอียดหลักสูตร www.gspa-buu.netโทรศัพท์: 02-325-9068-9, Hotline: 0-81-915-2566
*** พัฒนาตน พัฒนางาน ประสบการณ์กว้างไกล***

ความคิดเห็นที่ 3

บ้านนอก !!!! มหาวิทยาลัยนเศวร เสล่อมาก เจือกมาโพสต์อะไรที่นี่อ่ะ

ความคิดเห็นที่ 2

ผ่อนชำระผ่อนยังไง

ความคิดเห็นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร
กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท


หลักสูตรนานาชาติ
รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย
- Master of Business Administration (M.B.A)
- Master of Arts in International Tourism and Hotel Management

หลักสูตรไทย
- M.B.A. บริหารธุรกิจ ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์)
- M.B.A. MC.การสื่อสารการตลาด ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์
- M.A. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์
- M.S. พลังงานทดแทน ภาคเสาร์-อาทิตย์
- M.Ed. บริหารการศึกษา ภาคเสาร์ - อาทิตย์
- M.P.A. นโยบายสาธารณะ ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาที่ 2 หลักสูตร 1 ปี ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรไทย มีหลักสูตรต่างๆดังนี้
- บริหารการศึกษา Master of Education (Education Administration)
- นโยบายสาธารณะ Master of Public Administration (Public Policy) โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร
55 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2655-3700
www.nubkk.nu.ac.th
มีทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น*** ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็ปไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้ เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง ซึ่งการลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า