กรุงเทพธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2553 01:00

ฝึกอบรม CSR

ศุภาลัย

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี, นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมโครงการ CSR DAY ซึ่งจัดอบรมพนักงานในองค์กรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR โดยมีนายฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ วิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

TOOLS
  •   ขนาดตัวอักษร
  • พิมพ์ข่าวนี้
  • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ศุภาลัย รับใบประกาศนียบัตรฝึกอบรมโครงการ CSR DAY ซึ่งจัดอบรมพนักงานในองค์กรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR

Tags : ศุภาลัย

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement